Här är de svenska kärnkraftverken

Kärnkraften svarar för drygt hälften av det svenska elbehovet. I Sverige har vi tre aktiva kärnkraftverk med sammanlagt tio reaktorer – Oskarshamn (3), Ringhals (4) och Forsmark (3). 

Karta som visar kärnkraftverken i Oskarshamn, Forsmark och RinghalsKärnkraftverken ägs tillsammans av E.ON, Vattenfall och Fortum. Någon gemensam styrning av produktionen finns inte, däremot samarbetar vi kring viktiga frågor som till exempel säkerhetsrutiner.

Fram till 2005 fanns det också ett fjärde aktivt kärnkraftverk i Barsebäck där E.ON var huvudägare. Till följd av det tidigare avvecklingsbeslutet och en stark opinion i Danmark, har nu anläggningen stängts för gott.

Som en kompensation för den förlorade anläggningen, utvecklades en samägarmodell där E.ON idag äger 29,6 procent av Ringhals och 9,9 procent av Forsmark. E.ON äger även 54,5 procent av OKG utanför Oskarshamn, sedan 1993.

 


Tre svenska kärnkraftverk

Här kan du läsa mer om de tre svenska kärnkraftverken.

Kärnkraftsläget just nu

Följ driftläget på Sveriges tre kärnkraftverk Oskarshamn, Ringhals och Forsmark.

E.ON Kärnkraft