E.ONs vattenkraftverk i Ångermanälven

Ångermanälven är en älv som flyter genom södra Lappland, norra Jämtland och Ångermanland. Den är 460 kilometer lång, vilket gör den till Sveriges tredje största älv, och står för 17 procent av Sveriges vattenkraftproduktion. Fjällsjöälven och Faxälven, 260 kilometer respektive 340 kilometer långa, är tillflöden till Ångermanälven. E.ON har 24 vattenkraftverk i Ångermanälven med en normalårsproduktion på 6 789 GWh.

1. Sippmikk
2. Blåsjön
3. Linnvasselv
4. Lövön
5. Storfinnforsen
6. Lafssjö
7. Ramsele
8. Edsele
9. Graninge
10. Ledinge
11. Forsse
12. Hjälta
13. Hällby
14. Gulsele
15. Degerforsen
16. Edensforsen
17. Uman
18. Borgforsen
19. Bodum
20. Fjällsjö
21. Sil
22. Moforsen
23. Sollefteå
24. Högfors

1. Sippmikks kraftverk i Faxälven

SippmikkByggt år: 1953
Antal aggregat: 1
Effekt: 3,5 MW
Normalårsproduktion: 15 GWh
Fallhöjd: 154 m
E.ON Vattenkrafts andel: 50%
 
 

 

2. Blåsjö kraftverk i Faxälven

BlåsjöByggt år: 1957
Antal aggregat: 1
Effekt: 58 MW
Normalårsproduktion: 205 GWh
Fallhöjd: 90 m
E.ON Vattenkrafts andel: 50%

 
 
 

3. Linnvasselvs kraftverk i Faxälven

Byggt år: 1962
Antal aggregat: 2
Effekt: 68 MW
Normalårsproduktion: 199 GWh
Fallhöjd: 108 m
E.ON Vattenkrafts andel: 19,1% 

4. Lövön i Faxälven

Byggt år: 1973
Antal aggregat: 2
Effekt: 36 MW
Normalårsproduktion: 131 GWh
Fallhöjd: 14
E.ON Vattenkrafts andel: 100%     

5. Storfinnforsens kraftverk i Faxälven

StorfinnforsenByggt år: 1953
Antal aggregat: 3
Effekt: 112 MW
Normalårsproduktion: 536 GWh
Fallhöjd: 49,5 m
E.ON Vattenkrafts andel: 100%

  
 

6. Lafssjö kraftverk i ett biflöde till Faxälven

LafssjöByggt år: 1980
Antal aggregat: 1
Effekt: 1 MW
Normalårsproduktion: 5,5 GWh
Fallhöjd: 24,8 m
E.ON Vattenkrafts andel: 100%
 
 
 

7. Ramsele kraftverk i Faxälven

RamseleByggt år: 1958
Antal aggregat: 3
Effekt: 157 MW
Normalårsproduktion: 883 GWh
Fallhöjd: 79,2 m
E.ON Vattenkrafts andel: 100%
 

 

8. Edsele kraftverk i Faxälven

EdseleByggt år: 1965
Antal aggregat: 2
Effekt: 60 MW
Normalårsproduktion: 321 GWh
Fallhöjd: 28 m
E.ON Vattenkrafts andel: 100%

  
 

9. Graninge kraftverk i i ett biflöde till Faxälven

Byggt år: 1960
Antal aggregat: 1
Effekt: 1,2 MW
Normalårsproduktion: 1,7 GWh
Fallhöjd: 13,4 m
E.ON Vattenkrafts andel: 100% 

10. Ledinge kraftverk i ett biflöde till Faxälven

Byggt år: 1982
Antal aggregat:
Effekt: 10 MW
Normalårsproduktion: 31 GWh
Fallhöjd: 74 m
E.ON Vattenkrafts andel: 100%

11. Forsse kraftverk i Faxälven

ForsseByggt år: 1968
Antal aggregat:
Effekt: 52 MW
Normalårsproduktion: 244 GWh
Fallhöjd: 20 m
E.ON Vattenkrafts andel: 100%
 
 

12. Hjälta kraftverk i Faxälven

HjältaByggt år: 1952
Antal aggregat: 3
Effekt: 178 MW
Normalårsproduktion: 1005 GWh
Fallhöjd: 82 m
E.ON Vattenkrafts andel: 100%
 
 
 


13. Hällby kraftverk i Ångermanälven

HällbyByggt år: 1970
Antal aggregat:
Effekt: 84 MW
Normalårsproduktion: 339 GWh
Fallhöjd: 29 m
E.ON Vattenkrafts andel: 100% 

 

14. Gulsele kraftverk i Ångermanälven

GulseleByggt år: 1955
Antal aggregat:
Effekt: 68 MW
Normalårsproduktion: 321 GWh
Fallhöjd: 29 m
E.ON Vattenkrafts andel: 100% 

 

15. Degerforsens kraftverk i Ångermanälven

DegerforsenByggt år: 1965
Antal aggregat:
Effekt: 63 MW
Normalårsproduktion: 286 GWh
Fallhöjd: 24 m
E.ON Vattenkrafts andel: 100%  

 

16. Edensforsens kraftverk i Ångermanälven

EdensforsenByggt år: 1956
Antal aggregat: 2
Effekt: 67 MW
Normalårsproduktion: 322 GWh
Fallhöjd: 28,5 m
E.ON Vattenkrafts andel: 100%


 

17. Umans kraftverk i Ångermanälven

UmanByggt år: 1990
Antal aggregat:
Effekt: 0,9 MW
Normalårsproduktion: 3 GWh
Fallhöjd: 15,9 m
E.ON Vattenkrafts andel: 100% 

 

 
 
 

18. Borgforsens kraftverk i ett biflöde till Fjällsjöälven

BorgforsenByggt år: 1965
Antal aggregat: 2
Effekt: 26 MW
Normalårsproduktion: 123 GWh
Fallhöjd: 15,4 m
E.ON Vattenkrafts andel: 100%


 
 

19. Bodums kraftverk i Fjällsjöälven

BodumByggt år: 1975
Antal aggregat: 1
Effekt: 12 MW
Normalårsproduktion: 54 GWh
Fallhöjd: 6,5 m
E.ON Vattenkrafts andel: 100%
 

 


20. Fjällsjö kraftverk i Fjällsjöälven

FjällsjöByggt år: 1976
Antal aggregat: 1
Effekt: 12 MW
Normalårsproduktion: 57 GWh
Fallhöjd: 7 m
E.ON Vattenkrafts andel: 100%
 
 21. Sils kraftverk i Fjällsjöälven

SilByggt år: 1976
Antal aggregat: 1
Effekt: 12 MW
Normalårsproduktion: 58 GWh
Fallhöjd: 7 m
E.ON Vattenkrafts andel: 100%

 
 22. Moforsens kraftverk i Ångermanälven

MoforsenByggt år: 1968
Antal aggregat: 3
Effekt: 135 MW
Normalårsproduktion: 659 GWh
Fallhöjd: 28,1 m
E.ON Vattenkrafts andel: 100%

 

 

23. Sollefteå kraftverk i Ångermanälven Sollefteå 

Byggt år: 1966
Antal aggregat: 3
Effekt: 62 MW
Normalårsproduktion: 298 GWh
Fallhöjd: 9,2 m
E.ON Vattenkrafts andel: 50%

 

 

24. Högfors kraftverk i Ångermanälven

HögforsByggt år: 1978
Antal aggregat:
Effekt: 2,1 MW
Normalårsproduktion: 7,2 GWh
Fallhöjd: 91 m
E.ON Vattenkrafts andel: 100%