Flygbild över ett vattenkraftverk.

Vattennivå och vattenflöde

Följ hur mycket vatten som passerar våra vattenkraftverk i vissa vattendrag. Den vattennivå och det vattenflöde som anges är automatiskt genererade och ej kontrollerade.

De kan skilja från det faktiska vattenflödet i vattenkraftverken, i synnerhet vid låga och höga vattenflöden, och bör endast ses som en fingervisning.

Vattennivåerna i de nordiska vattenmagasinen finns ständigt uppdaterade på Svensk Energis webbplats.

Historik över vattennivå och vattenflöde

Hur mycket vatten har passerat våra vattenkraftverk? Flödesvärdena som anges är dygnsmedelvärden i tappning per timme. För vattennivåer anges momentanvärdet vi dygnets början.  

Prognos för vattenflöde

För fiskeintresserade finns en prognos för vattenflödet de närmaste dygnen vid Ätrafors vattenkraftverk i Ätran. Observera att detta är prognoser som kan ändras med kort varsel av olika skäl.