OKG-anställd utspärrad vid alkotest

Pressmeddelande den 12 oktober 2007

I samband med revisionsavställningarna på OKG bedrivs slumpvisa utandningsprov för alkohol. Hittills i år har cirka 1 400 personer testats varav fyra givit positivt utfall. Vid dagens prov uppvisade en OKG-anställd förhöjda värden.

- Det är första gången sedan utandningsproverna infördes som en OKG-anställd testas positivt. Personen ifråga har tills vidare stängts av från sin tjänst i driftorganisationen och ärendet behandlas nu enligt de rutiner som finns vid OKG, säger personalchef Ove Alm i en kommentar.

De senaste åren har det drogförebyggande arbetet på OKG intensifierats och de slumpmässiga drogtesterna bland personalen har utökats med extra provtagningar på såväl anställda som entreprenörer under revisionsavställningarna. Under 2006 utfördes 583 prover varav ett var positivt. Nästa steg i det drogförebyggande arbetet är ett införande av alkolås på snurrgrindar in till kontrollrum och aktiv sida.

- Det är oerhört beklagligt att detta inträffat, men det är också ett bevis på att drogtester behövs och att de faktiskt fungerar, avslutar Ove Alm.

Ytterligare information lämnas av: 

Ove Alm   
Personalchef OKG   
Telefon: 070–57 87 246   


Utsänt av:
Kommunikation & Samhällskontakt
Telefon: 0491–78 75 50


Arkiv

Pressmeddelanden 2011
Pressmeddelanden 2010
Pressmeddelanden 2009
Pressmeddelanden 2008
Pressmeddelanden 2007
Pressmeddelanden 2006