E.ON och Siemens avtalar om klimatsmart Hyllie

Pressmeddelande den 16 mars 2011

Fr vänster: Eckardt Günther, Siemens. Anders Olsson, E.ON. Dr Richard Hausmann, Siemens.


E.ON och Siemens har ingått ett samverkansavtal för delar av en smart energilösning till den nya hållbara stadsdelen Hyllie i Malmö. I botten ligger ett långsiktigt klimatavtal mellan E.ON och Malmö stad. Tillsammans har de tre parterna satt progressiva och spännande mål, som ska göra Hyllie till en global förebild för hållbar stadsutveckling.

Hyllie är Malmös största utvecklingsområde. Fullt utbyggt till 2030 planeras området omfatta cirka 9 000 bostäder och ungefär lika många arbetsplatser. Energiförsörjningen i Hyllie ska bestå till 100 procent av förnybar eller återvunnen energi senast 2020. Malmö stads vision är att Hyllie ska utvecklas till Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och föra Malmö ut på världskartan över hållbar stadsutveckling.

Siemens levererar

I sin praktiska översättning, gör E.ON och Siemens nu Malmö stads vision till sin, genom det samverkansavtal man tecknade den 10:e februari i år. E.ON håller i helhetsplanen för de nya energilösningarna. Siemens utvecklar tekniska applikationer för interaktionen mellan fastigheten och den lokala infrastrukturen - teknik som faller in under begreppet Smart Grids (smarta elnät).

- Genom samarbetet med Siemens får vi in en aktör med internationellt framstående kunnande kring teknik och lösningar för att bygga framtidens smarta nät, säger Mattias Örtenvik som är ansvarig för E.ONs Sustainable City-koncept. Men E.ON, Siemens och Malmö stad har också en fjärde part i samarbetet – vi arbetar sida vid sida med fastighetsägarna, som har en nyckelroll i den här processen. Den framgång vi får, delar vi med dem!

- Hyllie är en av de första smarta stadslösningarna som nu växer fram i världen, och vi är stolta över att vara teknikpartner till E.ON i detta projekt. Vi bidrar till ett hållbart samhälle, där energieffektiva hus och hushåll, förnybar elproduktion och energismart energikonsumtion är fokusområden – områden inom vilka Siemens har lösningar och know-how, säger Ronny Håkansson, affärsutvecklare på Siemens AB.

En klimatsmart helhetslösning

Hyllie ska över projekttiden få en smart, underliggande infrastruktur som kan kommunicera med fastigheternas energiteknik. På så sätt ska energi utnyttjas effektivare: minskade förluster, bättre hantering av effekttoppar och säkrare elförsörjning. Kombinerat med energismartare energikonsumtion, elfordon och kompletterat av lokalt och fastighetsnära producerad energi ger det resultat - en avsevärt reducerad klimatpåverkan.


Arkiv

Pressmeddelanden 2011
Pressmeddelanden 2010
Pressmeddelanden 2009
Pressmeddelanden 2008
Pressmeddelanden 2007
Pressmeddelanden 2006

E.ON Nordic på Twitter