Hållbara energisystem är en viktig del av vår framtid. I Norrköping har vi redan ett.

I vårt kraftvärmeverk på Händelö förvandlar vi på E.ON saker som ingen vill ha till sånt som alla behöver. Som värme och elektricitet. Och våra grannar gör andra nyttigheter, som etanol och biobränse. Tillsammans bildar vi ett unikt energisystem byggt på förnyelsebar energi.

 

Lastbil kör avfall från Norrköping till Händelöverket

Avfall till värme och el

Varje år blir 27 000 ton brännbart avfall från Norrköpingsborna till värme och el i Händelöverket.

Panna 15

Panna 15 bidrar till minskade koldioxidustläpp

Utbyggnaden av Händelöverket ger minskade koldioxidutsläpp motsvarande 40 000 personbilar.

Den nya pannan förbränner avfall med 90 % energieffektivitet.

Överskottsånga från Händelöverket används för att driva etanolfabriken

Ånga till etanolfabriken

Överskottsånga från Händelöverket används för att driva etanolfabriken.

Etanol tillverkas hos Lantmännen Agroetanol

Etanol

Hos Lantmännen Agroetanol tillverkas etanol av spannmål från åkrarna. Och ger foder tillbaka.

Svensk biogas tillverkar bränsle

Biogas till bussar

Svensk Biogas tillverkar bränsle av restprodukter från etanolfabriken. Till Norrköpings bussar till exempel.

Fjärrvärmenät från anläggning till Norrköping

Fjärrvärmenätet

Via fjärrvärmenätet får Norrköpingsborna värme från Händelö. Och snart kopplar vi på Söderköping också.

Anläggningen producerar också el

El

Förutom värme tillverkar Händelöverket elektricitet så det räcker till 50 000 hushåll.