Kundprojekt halvvägs

Pressmeddelande den 5 juni 2008

En milstolpe nåddes i dag för bytet till helt nya fjärravlästa elmätare till samtliga E.ONs kunder. Då kopplades den 500 000:e mätaren in, och det sker i Malmö. Östra Fäladsgatan 29 i Malmö var fastigheten som markerar att hälften av alla E.ONs elmätare nu är bytta.

Agneta och Anders Christensson heter de nöjda fastighetsägarna som förutom besök av E.ONs koncernchef och en ny mätare, fick blommor som extra krydda.

- Tack vare de nya fjärravlästa mätarna får E.ONs elkunder en detaljerad bild av förbrukning och kostnader. Men det öppnar också många andra möjligheter för våra kunder. För oss är detta en viktig utveckling, säger E.ONs koncernchef Håkan Buskhe, som personligen monterade mätaren.

- Faktum är att fjärravläsningen kan förändra hela den omvärld vi befinner oss i och öppna helt nya möjligheter för våra kunder samtidigt som den minskar utsläppen av koldioxid med över 63 ton!

Den uppenbara kundfördelen med fjärravlästa mätare är att alla fakturor blir exakta och inga beräknade värden som före de nya mätarna. Det innebär att om man sparar energi i hemmet så syns det direkt på räkningen, vilket förhoppningsvis ökar intresset för att spara på elanvändningen. För E.ONs del innebär det minskat bilåkande. Bara mätaravläsarna kör 22 000 mil om året och släpper då ut 63 ton koldioxid, något som man nu slipper.

På längre sikt hoppas vi kunna erbjuda våra kunder fler produkter genom fjärravläsningen. Att momentant följa sin förbrukning och möjlighet att se effekttoppar och därmed enklare se vilken säkringsstorlek man behöver är exempel på möjligheter de nya mätarna kan komma att erbjuda.

Den 1 juli 2009 kommer alla E.ONs elmätare att vara utbytta. Totalt investerar E.ON 2 miljarder kronor på att kunderna ska få bättre möjlighet att följa sin användning.

För vidare information kontakta:

Thomas Thorkelsson, projektledare E.ON Elnät: 0705 – 25 61 75.
Bilder finns hos Mattias Hennius, telefon 070 – 519 18 92.

Utsänt av:
E.ON Sverige AB (Publ)
Kommunikation
Johan Aspegren


Arkiv

Pressmeddelanden 2011
Pressmeddelanden 2010
Pressmeddelanden 2009
Pressmeddelanden 2008
Pressmeddelanden 2007
Pressmeddelanden 2006