E.ON Sveriges miljöchef i juryn för Klimatkampen

Pressmeddelande den 3 maj 2007

E.ON Sveriges miljöchef Mattias Örtenvik ingår i juryn för den riksomfattande gymnasietävlingen Klimatkampen som avgörs i slutet av maj. Sammanlagt tävlar över 3.500 elever från 130 skolor i 80 kommuner i att ge kreativa förslag till hur man lokalt kan motverka den globala uppvärmningen.

– Klimatfrågan är en avgörande framtidsfråga, inte minst för oss som energiföretag. Det ska därför bli väldigt spännande att ta del av hur svenska ungdomar tänker i frågan, säger Mattias Örtenvik, miljöchef på E.ON Sverige.

Syftet med tävlingen är att deltagarna ska lämna skolan med nya kunskaper och en insikt om att de kan göra skillnad. Uppgiften är att ge förslag till hur klimatförändringarna ska kunna motverkas i elevernas egen vardag, i den egna kommunen eller i det lokala näringslivet.

Initiativtagare till tävlingen är IVL Svenska Miljöinstitutet med E.ON Sverige som huvudsponsor. Prisutdelning sker på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm den 28 maj. Vinnarna i tre olika klasser belönas med 30 000 kronor vardera.

– Genom att bidra till ökade kunskaper och engagemang i klimatfrågan hos svenska gymnasieungdomar gör Klimatkampen en viktig insats för framtiden, säger Mattias Örtenvik.

Sponsringen av tävlingen Klimatkampen är en flera satsningar som E.ON Sverige gör på klimatområdet. Nyligen presenterade E.ON Sverige sitt tredje klimatbokslut som redovisar hur företagets olika verksamheter påverkar klimatutsläppen, och vilka åtgärder som vidtagits för att minska klimatpåverkan.

För vidare information kontakta:

Mattias Örtenvik, miljöchef på E.ON Sverige
Mobiltelefon: 070-256 50 88


Arkiv

Pressmeddelanden 2011
Pressmeddelanden 2010
Pressmeddelanden 2009
Pressmeddelanden 2008
Pressmeddelanden 2007
Pressmeddelanden 2006