E.ON och Malmö stad i gemensam satsning på E-mobility

Pressmeddelande den 9 november 2009

E.ON och Malmö stad gör gemensam sak för att förbättra trafiksituationen och minska koldioxidutsläppen från transporter i Malmö-området. Totalt satsas 40 Mkr i ett treårigt samarbetsprojekt vars syfte är att stimulera användandet av elfordon. Projektet heter E-mobility Malmö.

Om bara några veckor kommer världens ledare att samlas på klimattoppmötet COP15 i Köpenhamn, för att sätta fokus på energi och klimatfrågan.

För att visa klimatmötet att det finns lösningar som är tillgängliga här och nu, satsar E.ON och Malmö stad vardera 15 Mkr på att utveckla och stimulera hållbara transporter i Malmö. Energimyndigheten har dessutom beviljat ytterligare 10 Mkr för projektets räkning.

Satsningen omfattar såväl kunskapsuppbyggnad som en investering i laddinfrastruktur och inköp av elfordon som ska användas inom förvaltningen i Malmö.

E.ON kommer att bygga sina första demo-anläggningar för laddning av elfordon under 2010. Strategin är att bygga laddstolpar för elfordon i anslutning till stadens kollektivtrafiknoder. Med elfordon i kombination med olika andra miljövänliga transportlösningar, som till exempel bilpooler, biogasbilar och biogasbussar i kollektivtrafik, ska koldioxidutsläppen minska.

- E.ON och Malmö stad samarbetar sedan många år för en hållbar stadsutveckling. Transport- och energifrågor spelar en stor roll för att göra Malmö till en attraktiv plats att bo och vistas i. Nu tar vi nästa steg i arbetet genom att stimulera till en ökad användning av elfordon. Tiden och marknaden är mogen och en rad biltillverkare är på gång att introducera nya modeller som kan laddas och köras med el, säger Katarina Pelin, miljödirektör i Malmö stad.

- E.ON har i flera år satsat framgångsrikt på biogas som drivmedel för fordon, och har nyligen träffat en överenskommelse med OK/Q8 om att bygga ut tankställen för biogas i landet. E-mobility Malmö passar mycket bra in i E.ONs övergripande koncept för Sustainable Mobility, hållbara transporter. Malmö blir först ut med det hållbara transportalternativet som passar en modern och ansvarstagande medborgare, säger P-O Lindholm, VD E.ON Elnät.

Ytterligare information lämnas av:

Torbjörn Larsson, pressansvarig, E.ON Nordic, 0706-37 32 77
Daniel Skog, kommunikatör, Malmö stad, 0709-34 20 86

Utsänt av:
E.ON Sverige (publ)
Varumärke&Kommunikation
Torbjörn Larsson


Arkiv

Pressmeddelanden 2011
Pressmeddelanden 2010
Pressmeddelanden 2009
Pressmeddelanden 2008
Pressmeddelanden 2007
Pressmeddelanden 2006