Internationella gäster utvärderar OKG

Pressmeddelande den 16 februari 2009

Under perioden 17 februari till 5 mars gästas OKG av ett internationellt expertteam som utsetts av FNs atomenergiorgan, IAEA. Syftet för besöket är att utvärdera OKGs verksamhet och därigenom bidra till företagets fortsatta säkerhetsmässiga utveckling.

Mot bakgrund av en driftstörning i Forsmark 2006, så beslöt de tre svenska kärnkraftverken att begära en oberoende internationell utvärdering av säkerhetsstatusen vid respektive anläggning. Sedan 1982 har FNs atomenergiorgan, IAEA, genomfört 150 sådana granskningar runt om i världen och vid den här tiden i fjol fullföljdes en sådan vid Forsmark. Med start den 17 februari har turen nu kommit till OKG utanför Oskarshamn.

En IAEA-granskning utgår från en internationell standard för säkerhetsarbetet vid ett kärnkraftverk. Utvärderingens resultat utgör en värdefull vägledning för det granskade företagets fortsatta verksamhetsutveckling. Exempel på områden som utvärderas är styrning och ledning, kompetens och utbildning, drift och underhåll samt strålskydd. Utvärderingsteamet är sammansatt av kärntekniska experter från USA, Spanien, Sydafrika, Sydkorea, Tyskland, Tjeckien, Armenien, Frankrike, Finland och Slovakien.

Resultatet kommer att offentliggöras i samband med granskningens avslutande den 5 mars.

Ytterligare information lämnas av:

Sven Magnusson  
Vice VD
Tel: 0491 – 78 61 48

Utsänt av:
Kommunikation & Samhällskontakt
0491 - 78 75 50


Arkiv

Pressmeddelanden 2011
Pressmeddelanden 2010
Pressmeddelanden 2009
Pressmeddelanden 2008
Pressmeddelanden 2007
Pressmeddelanden 2006