Om du ska flytta kan du ta med ditt befintliga elhandelsavtal till den nya adressen.

Flytta med dig elhandelsavtalet

Om du ska flytta kan du ta med ditt befintliga elhandelsavtal till den nya adressen. Vi överför ditt gamla avtal till din nya anläggning och avtalet fortsätter att gälla tills det löper ut. Svårare än så är det inte.

För att det ska fungera måste samma person stå för abonnemanget på den nya anläggningen och att det inte går mer än två månader mellan utflytt och inflytt.

Har du under en övergångsperiod två boenden kan du under två månader ha samma avtal på båda anläggningarna.

Är prisläget bättre nu kan du istället teckna ett nytt avtal.

Om du inte gör ett aktivt val får du ett tillsvidareavtal, så kallad Anvisningsel, hos den leverantör som är knuten till det elnät du flyttar till. Det kan vara E.ON eller någon annan elhandelsleverantör.

Senast inflyttningsdagen på din nya adress måste du anmäla att du vill flytta med ditt avtal, eller teckna ett nytt avtal hos oss, för att ditt E.ON-avtal ska gälla från inflyttningsdagen.

Det är viktigt att göra ett aktivt val även när du flyttar. Det ger oftast den bästa ekonomin i längden.

Kontakta oss om du vill ha mer rådgivning eller information kring just dina förutsättningar. Om du redan bestämt dig, kontakta oss på 020 – 22 24 24, för att flytta med ditt avtal.


Chatta med oss

Chatta med oss

Chatta med vår kundservice.

Avsändare till informationen ovan är E.ON Elnät och informationen nedan E.ON Sverige.