Lär känna din elanläggning

När gjorde du en elbesiktning sist? Som hus-, lägenhets- eller sommarstugeinnehavare ansvarar du för att elanläggningen och de apparater du kopplar in är i gott skick. Har du inte gjort en besiktning på länge rekommenderar vi att du anlitar en behörig elektriker för att se över dina elinstallationer.

Var går gränsen för vad du och vi som elnätsföretag ansvarar för? Bilden nedan illustrerar detta.


Kundens ansvar

Du som fastighets- eller lägenhetsägare är ansvarig för att maskiner, stickkontakter, ledningar med mera inne i huset fungerar och är ofarliga för dig och din familj. Det är också ditt ansvar att mätarskåpet eller fasadskåpet är i gott skick.

Mätaren i skåpet ägs av oss och det är vårt ansvar att se till att den fungerar som den ska. Men resten av skåpet ägs av dig. Att det sitter plomberingar på vissa delar är en säkerhetsåtgärd för att inte du eller någon annan ska kunna skada er. Endast behöriga elektriker får lov att bryta den - men det som finns där bakom är fortfarande ditt ansvar.

Vi rekommenderar att du, om det inte gjorts en elbesiktning i ditt hem på länge, tar hem en elektriker som kan kontrollera att din elanläggning fungerar som den ska och används på rätt sätt. Fel i elanläggningen kan vara förenat med fara, i värsta fall med livsfara.

Det finns regler för vilka elarbeten du får lov att göra själv. Om du känner dig osäker - kontakta en behörig elektriker, de vet vad som gäller och kan ge dig råd.

Vårt ansvar

Förutom mätaren som sitter i skåpet, ansvarar vi som elnätsföretag för allt som finns bortom ditt fasadskåp. Från kabeln, som går ner i marken från skåpet, till högspänningsledningen uppe i stolpen eller nere i marken. Här är det också bara vi som får utföra underhåll och arbete. Om du upptäcker något fel, hör av dig till oss. 


Nollskruv eller nollplint?

Vad är det och vad är den till för?

Så funkar gemensam el

Gemensam el

E.ON Elnät

Avsändare till informationen ovan är E.ON Elnät och informationen nedan E.ON Sverige.