Vertical Wind

Ny vindkraftteknik för framtiden

På Vind 2008 i Malmö 8-10 oktober presenteras samarbetet som innebär att E.ON och Falkenberg Energi köper fyra 200 kW vertikala vindkraftverk av Vertical Wind, vilka kommer att byggas i Falkenberg.

Vertical Wind

Vindkraftverk som har en vertikal vindturbin är i sig ingen nyhet, men det som är unikt med det vertikala vindkraftverk som Vertical Wind har utvecklat är att det har en unik, kraftfull direktverkande generator, som kontrollerar vindturbinen direkt från sin placering i marken. Färre rörliga delar och en enkel och robust konstruktion, gör vägen mellan vind och elnät kortare och stabilare. Det ger låga investeringskostnader, låga kostnader för service och underhåll och en längre livslängd än vad traditionella vindkraftverk kan erbjuda.

Hållbara lösningar

Att hitta hållbara lösningar för energiframställning är något som står högt upp på energibranschens agenda. Att utveckla teknik som kan ge kunderna konkurrenskraftig energi både kostnadsmässigt och klimatmässigt är något vi arbetar aktivt med på E.ON.

- Förutom ökat kunnande hoppas vi att detta projekt ska bidra till en kommersialisering av en ny typ av vindkraftverk med bättre prestanda och lägre kostnader. Att som beställare våga prova nytt har E.ON alltid gjort. Vi ser det som vårt ansvar att på olika sätt bidra till att kvalificerad forskning bedrivs på högskolor och universitet inom för oss viktiga områden, säger Håkan Buskhe, VD, E.ON Sverige.

Vertical Wind ger med sin patenterade teknik och koppling till Centrum för Förnybar Elenergiomvandling vid Uppsala Universitet projektet tyngd.

- Vi tror mycket på den konstruktion som Vertical Wind tagit fram och vill med vår satsning i detta projekt ge den vertikala vindkraften större möjligheter att utvecklas till en konkurrenskraftig vindkraftslösning, säger Lennart Fagerberg, VD, E.ON Vind Sverige.

Vill du veta mer?


Vill du veta mer?

Läs mer om Vertical Wind och våra partners:

Broschyr om Vertical Wind (PDF, 244 KB)