Skaffa solceller | Börja producera egen solel - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Solceller vid himmel

Skaffa solceller till ditt tak

Följ checklistan och producera egen solel inom sex veckor. Vi hjälper dig hela vägen.

√ Bygglov | Börja med att kolla med din kommun om det krävs bygglov för att sätta upp solpaneler där du bor. I så fall behöver du ansöka om och få bygglovet beviljat innan du fortsätter.

√ Avtal solceller | Vi skickar en offert på solpanelerna och installationen. Tycker du att förslagen är bra skriver du under och skickar tillbaka den till oss. Nu tar det ungefär sex veckor tills din anläggning är installerad och driftsatt.

Om du inte redan är kund hos oss är det viktigt att du skriver fastighetens anläggning-ID på offerten. Det är 18 siffror som börjar med 735 999 och står på fakturorna från ditt elnätsbolag. Vi behöver ID-numret i vår kontakt med elnätsbolaget.

Har du redan skaffat solceller på annat sätt? Så här ansluter du dem till vårt nät

√ Tidsbokning | När vi har fått tillbaka offerten ringer vi dig och bokar tid för leverans och montering av solpanelerna. Vi pratar också igenom alla praktiska detaljer kring själva installationen. Berätta till exempel var du vill att vi ska lägga solpanelerna i väntan på att de ska monteras.

√ Avtal nät | Som solelsproducent kan du sälja den el du inte själv förbrukar. För att det ska fungera behöver du teckna ett nätavtal med ditt elnätsbolag. De skickar avtalet och du returnerar det underskrivet.

√ Leverans och montering | Vi levererar solpanelerna till dig ett par dagar innan monteringen ska göras och sätter upp byggställningar. Monteringen av solpanelerna tar i regel en till tre dagar.

√ Elmätare | Innan du kan börja använda solcellsanläggningen måste din elmätare bytas till en som mäter både förbrukning och försäljning. Bytet görs av ditt elnätsbolag, oftast inom ett par veckor. Hör av dig direkt till dem om det skulle dra ut på tiden eller om du har andra frågor kring detta.

√ Dags att koppla in elen | När elen har kopplats in av en behörig elinstallatör är du solelsproducent. Grattis!

Investeringsstöd

Som solelsproducent kan du få ett investeringsbidrag på upp till 20 procent av totalkostnaden för installationen. Ansökan behöver skickas till Länsstyrelsen i ditt län senast sex månader från det att installationen påbörjas och arbetet måste vara klart senast den 31 december 2019.

Rotavdrag

Rotavdraget är på 30 procent av kostnaden för installationsarbetet. Arbetskostnaden räknas schablonmässigt som 30 procent av totalkostnaden, vilket innebär att avdraget blir cirka 9 procent av hela kostnaden.

Du ansöker själv om rotavdrag via den blankett vi skickar med i offerten. Skulle du senare få investeringsbidrag måste du betala tillbaka rotavdraget.

Skattereduktion

För all överskottsel som kommer ut på elnätet från din produktion kan du få en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme, upp till 18 000 kronor per år.

Försäljning av överskottsel

Den el du producerar men inte själv använder kan du sälja vidare. Köparen blir automatiskt det elbolag du är kund hos. Vill du sälja till någon annan skriver du ett separat säljavtal.

Ersättning för nätnytta

Som solelsproducent avlastar du elnätet och sänker elbolagets kostnader för transport av el. För det får du ersättning från elbolaget, som utbetalas automatiskt till dig.

Elcertifikat och ursprungsgarantier

För varje megawattimme förnybar el som du producerar kan du få ett elcertifikat och en ursprungsgaranti, som du sedan kan sälja. Köpare av certifikat är ofta elleverantörer och andra aktörer som enligt lag är skyldiga att ha ett visst antal certifikat i förhållande till sin elförsäljning. Ursprungsgarantierna köps av elproducenter och elleverantörer som vill kunna visa sina kunder vilken energikälla elen kommer ifrån.

Den här sidan uppdaterades 11 april 2017