Fortsätt besvärligt läge i Västernorrland

SMHI har utfärdat en ny klass 2 varning för Västernorrlands län. E.ON har tillsammans med vår entreprenör en fortsatt hög beredskap och har satt in extra resurser i fält.

Vi arbetar så snabbt som möjligt för att återställa elen till avbrottsdrabbade kunder.

Hjälp oss att rapportera in träd och andra skador i nätet för att skynda på felavhjälpningen. Om ni ser ledningar som ligger på marken, gå ej nära med hänsyn till din säkerhet!

Felanmälan av E.ONs elutrustning