14 september
Läget på energimarknaden

Givet nuvarande situation är vår bedömning att elpriset i Sverige kommer fortsätta att svänga. Men elpriset är ändå lägre än vad det varit i inledningen av 2023, med goda förhållanden för vattenkraftsproduktion, höga gaslagernivåer och en minskad förbrukning hos konsumenter.

Om du ska teckna nytt elavtal finns mer information om elmarknadslägetaktuell avtalsrekommendation och våra elpriser.

5 september
Minskad elförbrukning första halvåret 2023

Elförbrukningen har fortsatt att minska under årets första sex månader. Den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via E.ONs elnät minskade med 13 procent, jämfört med samma period föregående år. Räknas de större företagen in blir den totala minskningen åtta procent. När det gäller privatpersoner har både kunder med fast pris och kunder med rörligt pris minskat sin förbrukning.

Läs hela pressmeddelandet här.

31 augusti
Reaktor 3 i Oskarshamn är inkopplad

Natten till torsdagen kopplades kärnkraftsreaktorn Oskarshamn O3 in på elnätet igen, enligt elbörsen Nord Pool. Det är en senare inkoppling än väntat. Under fredagen den 25 augusti fick kärnkraftsreaktorn ett turbinstopp efter ett problem under ett planerat ventilprov. Reaktorn har varit i drift, men bortkopplad från elnätet under ett par dagar.

här rapporterar P4 Kalmar.

28 juni
Elstöd billigare än beräknat

När elstöden har betalats ut kommer det att finnas finansiella medel kvar av de avsatta flaskhalsintäkterna från Svenska kraftnät. Ekot rapporterar idag att det handlar om minst fyra miljarder kronor och beror på att elstöden till hushållen och företagen inte har kostat lika mycket som beräknats. Regeringen har dock inga nya besked om elstöd i vinter:

– Man kan inte räkna med att det blir fler elstöd av den här typen. Vi har ett stort behov att underhålla nätet också, säger energiminister Ebba Busch till Sveriges Radio.

Här finns hela nyheten.

19 juni
Läget på energimarknaden och vår avtalsrekommendation

Givet nuvarande situation är vår bedömning att elpriset i Sverige kommer fortsätta att variera kraftigt. Men elpriset är ändå lägre än vad det varit i inledningen av 2023, främst till följd av att vi nu har varmare väder och en lägre efterfråga. Det finns dock risk att elpriserna kommer att röra sig uppåt något eftersom det beräknas bli en torr sommar.

Om du ska teckna nytt elavtal rekommenderar vi nu rörligt pris eller timpris. Läs mer om elmarknadslägetaktuell avtalsrekommendation och våra elpriser.

15 juni
E.ON sänker tillfälligt elnätsavgifterna

Från den 1 juli 2023 till och med december 2023 gör E.ON en tillfällig sänkning av elnätsavgiften i lokalnätet för privat- och företagskunder. För en villakund i norra Sverige sänks överföringsavgiften med 20 procent. Bakgrunden till den tillfälliga sänkningen är ett lägre elpris än väntat, vilket leder till sänkta kostnader för nätförluster.

Här hittar du mer information och här finns pressmeddelandet att läsa.

30 maj
Ansökan för elstöd till företag öppen

Från och med idag kan företag i elområde 3 och 4 ansöka om elstöd hos Skatteverket. Stödet riktar sig till juridiska personer och näringsidkare och utgår bland annat från förbrukningen under 1 oktober 2021 till 30 september 2022. Ansökan görs via Skatteverkets e-tjänst Mina sidor och är öppen till 25 september 2023.

Läs mer hos Skatteverket.

17 maj
Läget på energimarknaden och vår avtalsrekommendation

Givet nuvarande situation är vår bedömning att elpriset i Sverige kommer fortsätta att variera kraftigt. Men elpriset är ändå lägre än vad det varit i inledningen av 2023, främst till följd av att vi nu har vintern bakom oss och därmed går in i en varmare säsong med relativt höga gaslagernivåer i Europa. 

Om du ska teckna nytt elavtal rekommenderar vi nu rörligt pris eller timpris. Läs mer om elmarknadslägetaktuell avtalsrekommendation och våra elpriser.

5 maj
Elstöd till företag godkänt av Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen har godkänt regeringens statsstödsanmälan för elstödet till företag. Regeringen har också meddelat att man inom kort tar beslut om förordningen som reglerar utbetalningarna av stöd. Målet är att företag och organisationer ska kunna ansöka om stöd hos Skatteverket från och med den 30 maj.

Läs regeringens pressmeddelande här.

19 april
Klart med utbetalning av det andra elstödet

Försäkringskassan meddelar att det andra elstödet för privatpersoner kommer att börja betalas ut i slutet av maj och vara klart senast den 9 juni. Det är omkring tio miljarder kronor som ska betalas ut till runt fem miljoner hushåll. Stödet omfattar elförbrukningen under perioden november och december 2022 och riktar sig till hela landet. 

All information kring utbetalningar finns hos Försäkringskassan.

18 april
Läget på energimarknaden och vår avtalsrekommendation

Givet nuvarande situation, är vår bedömning att elpriset i Sverige kommer fortsätta att variera kraftigt extrema svängningar. Men elpriset är ändå lägre än vad det varit i inledningen av 2023, främst till följd av att vi nu har vintern bakom oss och därmed går in i en varmare säsong med relativt höga gaslagernivåer i Europa. 

Om du ska teckna nytt elavtal rekommenderar vi nu rörligt pris eller timpris. Läs mer om elmarknadslägetaktuell avtalsrekommendation och våra elpriser.

13 april 
Viktig information kring skattebefrielse på biogas

EU-kommissionens beslut om att låta Sverige skattebefria biogas ogiltigförklaras av EU-domstolen eftersom EU-kommissionen bedöms ha brustit i handläggningen i samband med beslutet. Detta innebär att Skatteverket inte längre kan bevilja befrielse från skatt för biogas, och det finns en risk att beviljade belopp måste återkrävas. Domen rör den skattebefrielse som Skatteverket har beviljats från och med 2021 och framåt.

EU-kommissionen ska nu inleda en formell granskning av stödordningarna och fatta nya beslut. Regeringen kommer att arbeta aktivt med EU-kommissionen för att få nya godkännanden på plats. Nya möjligheter till skattebefrielse kan också finnas i och med EU-kommissionens godkännande av ändringar i allmänna gruppundantagsförordningen, GBER.

Du kan läsa mer i regeringens pressmeddelande och hos Skatteverket.

5 april
Förlängd ansökningsperiod för elstöd till elintensiva företag

Ansökningsperioden för regeringens stöd till elintensiva företag har varit öppen från den 6 mars 2023. För att fler företag ska kunna ansöka om stödet meddelade regeringen i dag att ansökningsperioden förlängs till den 18 juni 2023. Stödet hanteras av Energimyndigheten och gäller perioden oktober till december 2022.

Läs regeringens pressmeddelande.

5 april
En vinter med tuffa förutsättningar

Vintern 2022/2023 blev den första med en reell risk för manuell förbrukningsfrånkoppling på grund av effektbrist och Svenska kraftnät konstaterar i en sammanfattning att tuffa förutsättningarna för elförsörjningen satte Sverige i en ny situation. I slutändan behövdes inte en frånkoppling göras, men vinterns händelseförlopp har ökat både beredskap och medvetenhet inom branschen såväl som i samhället.

Läs Svenska kraftnäts pressmeddelande.

23 mars 
Läget på energimarknaden och vår avtalsrekommendation

Priserna på elmarknaden i Europa och i Norden fortsätter att dagligen svänga kraftigt runt en historiskt sett hög nivå. Vår bedömning att elpriset i Sverige kommer fortsätta variera kraftigt från dag till annan med extrema svängningar, men elpriset kommer fortsättningsvis i inledningen av 2023 att vara mycket lägre än vad vi såg i höstas, dock fortsatt högre än vad vi är vana vid.

Om du ska teckna nytt elavtal rekommenderar vi nu rörligt pris eller timpris. Läs mer om elmarknadslägetaktuell avtalsrekommendation och våra elpriser.

10 mars 
Reglering av elstöd till alla hushåll på plats

Regeringen har fattat beslut om förordningen som reglerar elstöd till alla hushåll i Sverige under perioden november och december 2022. Den träder i kraft den 27 mars 2023 och innebär att elstöd till alla elkonsumenter i landet blir verklighet. Försäkringskassan är ansvarig för utbetalningarna som beräknas starta under våren.

Även beslut om förordning gällande gasprisstöd till hushåll anslutna till det västsvenska gasnätet har tagits. Förordningen träder i kraft den 21 mars 2023 och innebär att detta stöd kan börja betalas ut i vår.

Läs regeringens pressmedelanden.

7 mars 
Läget på energimarknaden och vår avtalsrekommendation

Priserna på elmarknaden i Europa och i Norden fortsätter att dagligen svänga kraftigt runt en historiskt sett hög nivå. Vår bedömning är att elpriset i Sverige kommer att fortsätta variera kraftigt från dag till annan med extrema svängningar, men elpriset kommer fortsättningsvis i inledningen av 2023 att vara mycket lägre än vad vi såg i höstas, dock fortsatt högre än vad vi är vana vid.

Om du ska teckna nytt elavtal rekommenderar vi nu rörligt pris eller timpris. Läs mer om elmarknadslägetaktuell avtalsrekommendation och våra elpriser.

6 mars
Nu kan elintensiva företag ansöka om elstöd

Idag öppnar ansökan för elkostnadsstöd till elintensiva företag. Ansökan görs till Energimyndigheten och företag kan söka till och med 17 april 2023. Läs mer om vilka kriterier som gäller för elkostnadsstödet på myndighetens hemsida.

2 mars
Risk för högre spotpriser kommande vecka

Ett oplanerat stopp av kärnreaktorn Oskarshamn 3, kallare väder och lägre vindkraftsproduktion gör att det finns risk för högre spotpriser under kommande vecka. Kärnreaktorn beräknas vara stängd från den 3 till 10 mars för reparationsarbete. Tänk på att minska elanvändningen för att hålla dina energikostnader nere.

21 februari
Skatteverket administrerar elstöd till företag

I två förslag kring utformningen av elstöd till företag inom elområde 3 och 4 ger regeringen Skatteverket i uppdrag att betala ut stödet. Förslagen är skickade på remiss och innebär bland annat att företag och organisationer ska ansöka digitalt hos Skatteverket från och med 30 maj till 25 september 2023. Elstödet föreslås uppgå till 50 respektive 79 öre per kilowattimme och beräknas utifrån den el som förbrukades under perioden oktober 2021 till september 2022. Maxbeloppet är 20 miljoner kronor och sammanlagt kommer cirka 29 miljarder kronor att kunna betalas ut. Läs regeringens pressmeddelande och få mer information hos Skatteverket.  

20 februari
Var observant på försök till bedrägeri

Polisen och Försäkringskassan varnar för ökat antal bedrägeriförsök i samband med att utbetalningarna av elstöd startar. Vi på E.ON vill också uppmärksamma att det förekommer försök till bedrägerier kring exempelvis elmätare. Tänk på att vi aldrig kommer att kontakta dig och be om bankuppgifter, att logga in eller lämna ut personliga koder. Var försiktig när du använder bank-id. Vid misstanke om bedrägeri, avsluta samtalet och kontakta alltid polisen. Läs mer här.

17 februari
Skillnaden mellan spotpris och rörligt pris ökar

Sveriges Radio rapporterar idag om allt högre kostnader för de rörliga elavtalen. Ekot har jämfört spotpriset, marknadspriset på el, med det snittpris kunder med rörligt månadspris (exklusive moms) har fått betala. I slutet av 2021 var skillnaden i södra Sverige cirka 10 öre i snitt. Ett år senare var skillnaden 30 öre per kilowattimme.De elbolag som Ekot har intervjuat menar att det finns två förklaringar: Högre kostnader för ursprungsgarantier, vilket innebär att elbolag garanterar att den el som är inköpt, också levereras till kund. Det rörliga priset har varierat stort över dygnet det senaste året, och ofta varit högt när kunder behöver använda mycket el. Detta påverkar eftersom rörligt pris räknas ut av ett genomsnitt av vad alla kunder i ett elområde använde under föregående månad.

– Det är tyvärr en väldigt tuff situation för våra kunder. Som nämns i reportaget så är det inte bara de höga priserna som påverkar kundens elräkning utan även variationen i spotpriset som driver upp kostnaden för el och därmed kundens pris, säger Emma Borgström, elprisexpert på E.ON, i en kommentar och tillägger att E.ON i dagsläget har ett fast pris för ursprungsgarantier för privatkunder.

Läs mer om våra aktuella elpriser. Läs hela nyheten på sr.se.

14 februari
Risken för elbrist är åter låg

Svenska kraftnät meddelade idag att risken för effektbrist och därmed bortkoppling av hushåll och företag från elnätet, har klassificerats ned från reell till låg. En delvis förbättrad energisituation i norra Europa, en minskad elförbrukning och milt väder är faktorer som har påverkat. Läs mer hos Svenska kraftnät.

10 februari
Läget på energimarknaden och vår avtalsrekommendation

Priserna på elmarknaden i Europa och i Norden fortsätter att dagligen svänga kraftigt runt en historiskt sett hög nivå.

Om du ska teckna nytt elavtal rekommenderar vi nu rörligt pris eller timpris. Läs mer om elmarknadsläget, aktuell avtalsrekommendation och våra elpriser.

3 februari 
Ei godkänner ansökan om 10 miljarder i elstöd

Energimarknadsinspektionen (Ei) har fattat beslut om att godkänna Svenska kraftnäts ansökan om elstöd till hushåll under november och december 2022. Stödet finansieras av flaskhalsintäkter och uppgår till maximalt 10 miljarder kronor. Det är inte klart hur utbetalningarna kommer att ske.

27 januari 
Läget på energimarknaden och vår avtalsrekommendation

Priserna på elmarknaden i Europa och i Norden fortsätter att dagligen svänga kraftigt runt en historiskt sett hög nivå.

Om du ska teckna nytt elavtal rekommenderar vi nu rörligt pris eller timpris. Läs mer om elmarknadsläget, aktuell avtalsrekommendation och våra elpriser

25 januari 2023
Regeringen meddelar beslut om gasprisstöd och företagsstöd

Regeringen avsätter 150 miljoner kronor i gasprisstöd till hushåll som är anslutna till det västsvenska naturgassystemet. Stödet omfattar perioden oktober 2021 till september 2022 och uppgår till 79 öre per kilowattimme. Stödet finansieras i en extra ändringsbudget. Samma ändringsbudget ger företag som har drabbats av likviditetsproblem till följd av stigande energipriser möjlighet till att från och med 13 februari skjuta upp skatteinbetalningar.   

Se pressträffen i efterhand och få ytterligare information.

25 januari 2023
Utbetalning av elstöd startar 20 februari

Idag meddelade Försäkringskassan att elstödet för perioden mellan oktober 2021 och september 2022 kommer att börja betalas ut till hushåll den 20 februari. Stödet omfattar elområde 3 och elområde 4. För att underlätta utbetalningen och få stödet snabbast möjligt, bör berörda kunder anmäla sitt bankkonto till Swedbanks kontoregister senast den 13 februari. Här kan du också kontrollera om du redan har ett bankkonto registrerat. Vi kan inte hjälpa till med frågor som rör utbetalningarna, utan kontakta Försäkringskassan direkt.

24 januari 2023
Privata elnätskunder kunde se elstödet hos E.ON

Du som är elsnätskund hos oss och berättigad till elstöd för perioden oktober 2021 till september 2022 kunde se det beräknande elstödet på Mitt E.ON. Stödet kommer att betalas ut av Försäkringskassan med planerad början i februari i år. 

9 januari 2023
Förslag om nytt elstöd för alla hushåll i Sverige

Energi- och näringsminister Ebba Busch presenterade idag ett nytt förslag om elstöd för hela landet. Förslaget ska kompensera för elkostnader på över 75 öre per kilowattimme och gäller för november och december 2022. Regeringen har gett Svenska kraftnät ett nytt uppdrag att till 30 januari ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att använda delar av outnyttjade kapacitetsavgifter för det nya elstödet. Svenska kraftnät ska också pröva om stödet kan innehålla ett förbrukningstak utan att utbetalningar försenas samt se om förbrukningstaket kan ta hänsyn till högre elförbrukning på grund av kallare klimat. Än så länge finns ingen tidplan för när stödet kommer att betalas ut.

Här går det att se pressträffen i efterhand samt läsa mer om regeringens nya förslag för elstöd.

4 januari 2023
Nytt förslag om elstöd till företag från Svenska kraftnät

Svenska kraftnät ansöker idag hos Energimarknadsinspektionen om att få använda kapacitetsavgifter för att finansiera ett elstöd till näringsidkare och juridiska personer. Stödet grundas på medelpriset under en 12-månadsperiod och betalas ut i elområde 3 och 4. I förslaget ingår ett tak som bestäms av EU:s statsstödsregler och som inte får överstiga 2 miljoner euro.

Mer information finns hos Svenska kraftnät.

4 januari 2023
Elanvändningen minskade med 18 procent i december

Under december minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via E.ONs elnät med 18 procent, jämfört med föregående år. När större företag räknas in blir den totala minskningen 12 procent.

Läs pressmeddelandet.

2022

 • 29 december - Företag kan få stöd genom utökat skatteanstånd
 • 22 december - Regeringen ger nya besked om elstöd till företag

  Energi- och näringsminister Ebba Busch informerade idag att gällande ett generellt stöd till företag har regeringen gett Svenska kraftnät uppdrag att på nytt ansöka hos Energimarknads  inspektionen. Detta för att den tidigare ansökan bedöms bryta mot EU-regler.  

  Regeringen föreslår också ett elstöd till elintensiva företag. Ansökningsperiod för berättigade företag är oktober, november och december 2021. Ansökningen kommer att göras till Energimyndigheten.

  Se pressträff om elstöd för företag

 • 21 december - Regeringen bjuder in till pressträff

  Idag bjöd regeringen in till pressträff för att informera om vikten av krisberedskap vid eventuellt strömavbrott och arbetet för att stärka elsystemet. 

  Läs mer på Regeringens hemsida.

 • 16 december - Läget på energimarknaden och vår avtalsrekommendation
 • 13 december - Lägesbild från Energimyndigheten

  Energimyndigheten bedömer att elförsörjningen i Sverige i nuläget är ansträngd, men stabil. Det finns en risk för effektbrist under vinterns höglasttimmar och marginalerna minskar när Oskarshamn 3 är ur drift fram till den 18 december. Därför är det fortsatt viktigt att minska elanvändningen. Läs mer hos Energimyndigheten samt Svenska kraftnät. Ta också gärna del av våra bästa energispartips.

 • 9 december - Uppmaning att minska förbrukningen

  Just nu är spotpriset på el extra dyrt till följd av bland annat underhållsarbetet på Oskarshamn 3 och Ringhals, det kalla vädret i södra Sverige samt lägre nivåer tillförd vind- och vattenkraft. Vi förutser att priset kommer att stiga ytterligare, och vi vill varna för extrempriser då energisystemet just nu är stressat.

  Tillsammans kan vi hjälpas åt att kapa de värsta pristopparna genom att hålla nere elförbrukningen.

  Den 9 december samlade regeringen, tillsammans med Svenska kraftnät och Energimyndigheten, till pressträff för att ge en samlad lägesbild av situationen och understryka vikten av att spara el.

  – Det handlar om att hålla nere förbrukningen i solidaritet med hela befolkningen, oavsett hur plånböckerna ser ut, sade energiminister Ebba Busch under pressträffen.

 • 6 december - Nytt gasprisstöd till sydsvenska hushåll

  Regeringen har aviserat ett nytt gasprisstöd till hushåll som är anslutna till det västsvenska gasnätet. Planen är att gasstödet ska motsvara elstödet och uppgå till 79 öre per kilowattimme för perioden oktober 2021 till september 2022. Läs mer på Regeringens hemsida.  

 • 2 december - Elskatten höjs vid årsskiftet

  Den 1 januari 2023 höjs elskatten med nio procent. Den nya skatten inklusive moms blir 49,0 öre per kWh. Höjningen hänger ihop med indexeringen av skatten som görs i linje med inflationstakten, om regeringen inte ändrar detta i budgeten.

  – Det är många skatter som skrivs upp per automatik, och så har det skett under lång tid. Vi har gjort bedömningen att inte aktivt gå in och förändra lagstiftningen, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M) till TT.

 • 2 december - E.ONs kunder behåller samma elavtal när elmätaren byts

  Svenska Dagbladet rapporterar om att kunder som byter till en smart elmätare automatiskt får sitt elavtal omvandlat till timprisavtal. Vi vill förtydliga att detta inte gäller E.ONs kunder. 

 • 1 december - E.ON och Svenska kraftnät tecknar avtal om reservkraft till södra Sverige

  Avtalet innebär att E.ON tillhandahåller kraftvärmeanläggningen Heleneholmsverket som reservanläggning för att säkra en tillförlitlig elförsörjning i södra Sverige under vintern. Läs pressmeddelandet.

 • 30 november - Utbetalning av elstöd till hushållen planeras till februari

  Regeringen meddelar, tillsammans med Svenska kraftnät och Försäkringskassan, att planen är att utbetalningen av elprisstödet till hushåll i elområde 3 och 4 ska påbörjas av Försäkringskassan under februari 2023. Det finns ännu inga besked om när stödet ska betalas ut till berörda företag. Mer information hittar du på Regeringen.se. Du hittar också mer information kring elprisstödet här på eon.se och hos Svenska kraftnät.

 • 28 november - Se vad som ingår i elkostnaden

  Nu när elpriserna är höga får vi en del frågor kring vad elkostnaden egentligen består av. Därför har vi gått igenom de olika kostnadsdelarna och räknat ut hur fördelningen ser ut. Här kan du läsa mer om vad du betalar för.

 • 17 november - Ei godkänner SvK:s ansökan gällande elstöd

  Energimarknadsinspektionen har nu tagit beslut om att godkänna Svenska kraftnäts ansökan om elprisstöd, med ett tillägg om att det ska finnas ett tak för hur stor summa man kan få utan att lämna in en ansökan. Detta tillägg kan innebära att utbetalningen fördröjs, regeringens avsikt är dock att stödet ska nå elkunderna i början av 2023. Läs nyheten om beslutet på Energimarknadsinspektionens hemsida.

 • 15 november - SvK:s regeringsuppdrag om nödåtgärder slutredovisat

  Svenska kraftnät skulle senast den 15 november 2022 ansöka till Energimarknadsinspektionen om att få använda outnyttjade kapacitetsavgifter för 2022-2023 för finansiering av åtgärder för att bibehålla och öka överföringskapaciteten inom Sverige samt nödåtgärder som på kort sikt kan komma konsumenter och företag till del. Regeringsuppdraget är nu slutredovisat. Läs mer på Svenska kraftnäts hemsida.

 • 4 november - Försäkringskassan och SvK får uppdraget att förbereda utbetalning av elprisstöd

  Regeringen har gett Försäkringskassan och Svenska kraftnät i uppdrag att förbereda för utbetalning av högkostnadsskydd till elkunder i Sverige.  Mer information hittar du på Regeringen.se. Du hittar också mer information kring förslaget om elprisstöd här på eon.se och på Svenska kraftnät.

 • 2 november - Se upp för bedrägeriförsök

  Observera att vi på E.ON inte kommer att kontakta dig och be om bankuppgifter, att logga in eller lämna ut personliga koder med anledning av elprisstödet. Var alltid vaksam vid användning av BankID. Om du misstänker bedrägeri, avsluta samtalet och kontakta polisen. Läs mer här.

 • 27 oktober - Högkostnadsskydd för elpriser

  Svenska kraftnät meddelar tillsammans med statsministern och energiministern att de nu lämnar ansökan till Energimarknadsinspektionen om att avsätta 55 mdkr från det senaste årets flaskhalsintäkter för att kompensera elkonsumenter retroaktivt för höga priser i elprisområde 3 och 4. Läs gärna mer om förslaget här på eon.se och hos Svenska kraftnät.

 • 25 oktober - Kommer elen att stängas ned i vinter?
 • 21 oktober - SvK inför kostnadstak

  Svenska kraftnät inför under 2023 ett tak på energiavgiften för nätkunderna, det vill säga producenter och nätbolag. Avgiften ska täcka kostnader för överföringsförluster i transmissionsnätet. Syftet med taket är att nätbolagen inte ska behöva föra vidare denna kostnadsrisk till slutkunderna. Läs mer på Svenska kraftnäts hemsida.

 • 18 oktober - Ny energiminister

  Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch är Sveriges nya närings- och energiminister, samt vice statsminister. Busch kommer att leda det nya Klimat- och näringslivsdepartementet, vilket innebär att energifrågorna nu flyttas tillbaka till Näringsdepartementet från Infrastrukturdepartementet.

 • 4 oktober - Energimyndigheten startar informationskampanj

  Sänkt elanvändning minskar risken för elstörningar i vinter. Nu startar Energimyndigheten en informationskampanj för att uppmana till minskad elanvändning i hela landet. Läs mer hos Energimyndigheten.

 • 30 september - EU-ministrarna överens om åtgärder för sänkta elpriser
 • 27 september - E.ON skruvar ner den egna energiförbrukningen
 • 21 september - E.ONs ingångna avtal gäller

  Sveriges Radio rapporterar om ett ökat antal klagomål till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) gällande elhandelsbolag. Vi vill med anledning av detta förtydliga att vi inte automatiskt förlänger fastprisavtal och att våra ingångna avtal gäller.

 • 16 september - EU föreslår exceptionella åtgärder

  Efter att EU:s energiministrar träffades den 9 september för att diskutera åtgärder för att minska Rysslands påverkan på den europeiska energimarknaden har EU-kommissionen kommit med förslag på exceptionella åtgärder som ska omfördela energibranschens intäktsöverskott till slutkunderna samt åtgärder för minskad elförbrukning. Läs mer här.

 • 8 september - Pressträff om elhandelsakut
 • 7 september - E.ON hänvisar inte till force majeure

  Sveriges Radio rapporterar att elbolag säger upp avtal på rund av en oförutsedd händelse relaterad till Rysslands krig i Ukraina. Detta gäller inte E.ON. Vi hänvisar alltså inte till force majeure, ingångna avtal med E.ON gäller.

Mer om elpriser och energibesparingar

Vill du fördjupa dig ytterligare och få råd kring vad som kan vara bra att tänka på i vinter? Vi har samlat energispartips för alla typer av boenden och annat att ha koll på under de kallare månaderna.

Elnätsledning

Varför är elpriset så högt? 

I och med våra elnätsförbindelser med övriga Europa påverkas de nordiska elpriserna även av det som händer i våra grannländer och andra delar av världen. Vi reder ut hur det hänger ihop och hur elpriset fungerar.

Person och hund med skärm

Hur kan jag minska min energiförbrukning?

Det bästa tipset vi kan ge dig just nu är att se över din energiförbrukning. För varje kilowattimme du inte använder blir elräkningen lägre. Om alla hjälps åt att spara energi kommer dessutom elpriset att sjunka eftersom efterfrågan då minskar.

Vintrig villagata med elmack och hus med solceller

Håll dig uppdaterad i vinter

I vår vinterportal får du koll på läget, med tips på hur du minskar din förbrukning, råd om vilket elavtal som passar dig i vinter och mycket mer.