Solen är en fantastisk energikälla. Varje dag nås vi av 8000 gånger mer energi än vad mänskligheten gör av med under ett år. Faktum är att vi på bara en och en halv timme tar emot så mycket solstrålning som hela jordklotet förbrukar per år. Rätt otroligt, eller hur?

Sol säkrare än vind och vatten

Det bästa är att solenergin är gratis och inte kommer att ta slut på sisådär 4,5 miljarder år. En annan bra sak är att vi faktiskt kan ta tillvara på all den här härliga förnybara energin.

Förnybar energi är energi som har sitt ursprung i källor som förnyas på ett naturligt sätt, som sol, vind, vatten och biobränsle. Solen är den säkraste av de förnybara källorna, säkrare än vatten och vind som vi ju inte riktigt vet hur mycket de ger från vecka till vecka. Solen däremot, den strålar precis lika mycket hela tiden.

Solel även molniga dagar

För att ta vara på solenergin behövs något att fånga upp den med, och det är här solcellerna kommer in. Solcellerna består av kiselceller som med hjälp av elektrisk spänning bildar likström när solen lyser på panelerna. De börjar producera ström så fort de första solstrålarna når panelerna på morgonen och fortsätter tills solen går ner. Men det fiffiga är att solen inte ens behöver skina – de producerar el till och med när det är molnigt.

Likströmmen skickas sedan till en växelriktare som monteras i huset. Växelriktaren omvandlar likströmmen till växelström och skickar in den i huset.

svarta solceller på villatak

Testa hur mycket du kan spara

Vill du se hur mycket pengar du kan spara med solceller? Gör vår solcellskalkyl – det tar bara ett par minuter.

så funkar solceller - illustration med solceller på hus och elbil

Så här producerar solcellerna el

När solljus träffar solpanelen så skapas en elektrisk spänning mellan fram- och baksidan. Den här spänningen bildar en likström. Likströmmen skickas sedan till en växelriktare som monteras i ditt hus. Växelriktaren omvandlar likströmmen till växelström och skickar in den till din elcentral och vidare in i ditt hus. Solelen kan du använda till allt i hemmet, inklusive att ladda en elbil. Den solel du inte använder direkt kan du antingen lagra i ett batteri och använda när solen gått ner, eller sälja vidare till ett elbolag.

När solenergin har blivit växelström kan den användas till mycket. För det första går den till ditt eget hushåll. Till lampor, spisen, teven, datorn, kyl och frys, tvättmaskinen, varmvattenberedaren – ja allt som du använder köpt el till i dag.

Det är med solel som med all el att den behöver tillverkas i samma stund som du vill använda den, så länge du inte lagrar den. Eftersom dina solceller producerar el på dagen då du kanske inte är hemma och inte har lika stort behov av att tända lampor och laga mat på spisen så kommer du med största sannolikhet producera mer el än du gör av med.

Du får betalt för överskottet

Men det är bara bra. Det är så fiffigt att den elen inte går till spillo. Du kan nämligen sälja tillbaka den till nätet, och få betalt för det. I stället för att du använder den så går den ut i elnätet så att andra kan konsumera din förnybara el. I Sverige kommer nämligen elen både från Norden och Europa, och medan den svenska elen är i stort sett förnybar använder man fortfarande fossila bränslen som gas och kol i Europa.

– Om vi har ett underskott på el i Sverige köper elbolagen in från andra europeiska länder, och då finns det risk för att ej förnybar el kommer in till Sverige. Men ju mer solcellsproducerad el som trycks ut på nätet, desto mer trycker man undan den andra elen. Det är en win-win. Du tjänar pengar och du är med och förbättrar samhället, säger Niklas Johansson, produktansvarig för solceller och lagring på E.ON.

Installation av solceller på tak

Batteri – en framtidsinvestering

Förutom att sälja ditt överskott kan du också lagra solelen i ett batteri. På så sätt kan du använda den på kvällen när du kanske har ett större behov. Du kan också, om du har en elbil och laddbox, ladda din elbil med solel.

– Elbilen innehåller ett batteri, och om du ansluter den till ditt hus med solceller kan du ladda upp bilen med den solel som inte hushållet använder, säger Niklas Johansson.

Med ett batteri kan du använda mer av din egen solel, och den andel el du köper från nätet blir då ännu mindre än om du använder hälften av det du producerar och säljer resten, vilket är vad svenska solcellsproducenter i genomsnitt gör.

– Om man vill vara ännu mindre beroende av elprisutvecklingen och vill öka självförsörjningen kan ett batteri vara en bra investering, säger Niklas Johansson.

Riskfri installation och lite underhåll

En del kan känna sig skrämda vid tanken på att ha okänd teknik på sitt tak. Men marknaden för solceller är en mogen marknad och vi har installerat solceller i 20 år.

– Det är en väldigt riskfri installation eftersom de bara monteras utanpå taket och sedan installeras en växelriktare. Det finns få rörliga delar som kan gå sönder och solcellerna är i princip underhållsfria, säger Niklas Johansson.

Det kan också kännas krångligt att hålla koll på alla bitar som hur mycket man producerar, köper, säljer och konsumerar. Därför har vi samlat allt detta i en app för våra kunder, som lanseras senare i år. Där kan du också se din investering och återbetalning, ja till och med den skattereduktion som du får tillbaka på deklarationen som tack för att du bidrar med förnybar el till nätet när du säljer ditt överskott.

– Vi håller koll åt kunderna i appen, och där är vi unika, säger Niklas Johansson.

Han påpekar också vikten av att välja seriösa och långsiktig återförsäljare. Dina solceller har nämligen en livslängd på 30 år, så när du efter 10 år har betalat av investeringen kommer du ha ytterligare 20 år som ger dig gratis förnybar el.

– Då gäller det att hitta en återförsäljare som finns kvar. Många små firmor går på plusminus noll och kommer troligtvis inte att finnas kvar om 5 år. Då riskerar du att sitta där med dina garantier och försöka prata med fabriken i Kina.

Läs mer: Därför är det lönsamt med solceller

Solcellens historia

  • Första solceller konstruerades på 1950-talet. De första solcellerna användes för att skapa elektricitet på platser där det inte fanns. Bergstrakter, ensliga öar eller andra otillgängliga platser.
  • Under 1960-talet vidareutvecklades solcellstekniken inom rymdteknik för att få tillgång till elektricitet i rymden.
  • De följande decennierna har tekniken utvecklats ytterligare och allt fler anläggningar har kopplats till elnätet. Bättre verkningsgrad hos solcellerna och fallande priser har gjort att solcellselektriciteten har blivit mer konkurrenskraftig gentemot fossila bränslen och kärnkraft.
  • Under 2000-talet har installationstakten av solceller varit i det närmaste explosionsartad och solenergi är den energikälla som växer snabbast i världen.

Se hur mycket solel du kan producera

Upptäck vad det kostar och hur mycket du kan spara med solceller.