Bild: Alight

E.ON har tecknat avtal med Alight om anslutning av en ny solcellspark i Skurups kommun. När solcellsparken står klar våren 2022 kommer den att ha en installerad effekt på 18 MW.

Vi är mycket glada över att Skåne nu får en av Sveriges största solcellsparker

Martin Höhler, vd för E.ON Energidistribution

Solcellsparken kommer när den är fullt utbyggd att kunna producera 19 GWh under ett normalår. Den el som produceras kommer att köpas av restauranggrossisten Martin & Servera och motsvara 40 procent av företagets totala elförbrukning i Sverige.

Etableringen av solcellsparken innebär att E.ON bygger ut 2 500 meter ny elledning samt förstärker och bygger om den lokala fördelningsstationen.

- Avtalet med Alight är ett exempel på att E.ON tillsammans med vår kund är med och möjliggör energiomställning och tillväxt i regionen. Vi behöver öka tillgången på fossilfri el och här är energi från solen en viktig del, säger Martin Höhler.

Under 2020 har antalet anslutna solcellsanläggningar i E.ONs elnät passerat 16 000 mot 10 000 anläggningar i slutet av 2019.