Två bostadsfastigheter i Järfälla i norra Stockholm drar blickarna till sig, men inte i första hand på grund av den unika arkitekturen. Uppe på en höjd i Järfälla tornar bostadsrättsföreningen Aspnäs upp sig. Två ståtliga huskroppar som i folkmun kallas för Bananhusen, efter deras kurvade form. Brf Aspnäs består av totalt 530 lägenheter och förutom två bostadshus har föreningen ett annex samt ett generöst garage med plats för 360 bilar.

Genom att installera solceller på fastigheternas fasad görs en storsatsning för att försörja fastigheterna med förnybar energi från solen. Brf Aspnäs är en av många små mikroproducenter av förnybar solel, något som vi kommer att få se mer av i framtiden och som ställer nya krav på vårt elnät.

En miljömedveten förening

Morgan Jemtsveden är ordförande i föreningen och berättar att idén om att producera egen förnybar energi till fastigheterna och profilera Brf Aspnäs som en miljömedveten förening har funnits länge.

– Eftersom husen ligger uppe på en höjd känner man vinden nästan året om. Jag har ofta tänkt tanken att man i princip skulle kunna ha haft ett eget vindkraftverk, men såklart är det svårt i ett tätbebyggt område. Solen lyser ju även den, så därför valde vi att använda oss av solenergi för våra hus, säger han.

En annan lösning

En vanlig bild många har av solenergi när det kommer till hus och solpaneler är att man installerar solceller på taket, men Brf Aspnäs har valt en annan väg.

– Det är väldigt mycket ojämnheter på våra tak med hisschakt som går upp och när vi tittade på möjligheterna för att lägga solceller på taket kom vi fram till att det inte skulle gå, berättar Morgan Jemtsveden.

Det fastigheterna har är istället två stora gavlar i direkt söderläge.

– Det första som slog mig när vi fick se ritningarna och skisserna för hur det skulle se ut var hur snyggt det såg ut. Solcellerna kommer att vara en del av huset och flyta samman med resten av fasaden på ett naturligt sätt. Sen blir det även tydligt ut mot omvärlden att man ser solcellerna. Det visar att vi är en miljömedveten förening som producerar vår egen el, säger Morgan Jemtsveden.

En del av en långsiktig plan

Under våren 2018 kommer fasaderna att kläs med solceller och anläggningen ansluts sedan till E.ONs elnät i Järfälla. Arbetet är ett led i en plan för att få ned elkostnaderna i föreningen. Solcellerna gör BRF Aspnäs till en mikroproducent av förnybar solel, där det eventuella överskottet kan skickas tillbaka ut i elnätet och komma andra tillgodo.

– Att producera vår egen förnybara energi ser vi som en viktig framtidsinvestering, både ekonomiskt och miljömässigt, avslutar Morgan Jemtsveden.

 

Solpaneler på  Brf Aspnäs husfasad.

Så förnyar vi elnätet

Se hur vi gör det möjligt för Sverige att växa med förnybar energi.