Hållbarhet | Nya hyresgäster bidrar till mångfald - E.ON
apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Nya hyresgäster bidrar till mångfald

De är små, randiga nyttogörare som kan flyga med en hastighet på över 25 kilometer i timmen. De pollinerar en stor del av jordens grödor, men deras förekomst är väldigt hotad. Nu har några av dem flyttat in vid E.ONs kontor i Malmö. Vi pratar såklart om bin och våra nya bikupor.

Bikuporna, som är ett pilotprojekt med syftet att undersöka hur vi på E.ON kan bidra mer till att främja biologisk mångfald, har fått ett varmt mottagande från medarbetare i Malmö och uppmärksammats i Sydsvenskan.

Kuporna är lite av ett pilottest för oss. Fungerar det bra är tanken att hitta plats för fler på våra övriga kontor. Vårt huvudfokus när det gäller biologisk mångfald är att skydda och främja genom att anpassa vår verksamhet utifrån lokala förutsättningar, säger Magnus Pettersson, miljöchef på E.ON i Sverige.

Balans är viktigt

Med begreppet biologisk mångfald menas variationen inom arter (genetisk variation), mellan arter och av livsmiljöer på jorden. Att bevara biologisk mångfald är oerhört viktigt för att bibehålla balansen i olika ekosystem och för att vi ska fortsätta kunna nyttja de så kallade ekosystemtjänster som fås av naturen. Ekosystemtjänster är de värden naturen ger oss människor och skiljer sig från naturresurser genom att de är beroende av levande organismer. Exempel på ekosystemtjänster, utöver bins pollinering, är växter som renar luft eller dämpar buller och bakterier och maskar som gör jorden bördig.

swe-1280x662-bin-kupor

Mer surr i staden

Bin och andra pollinerande insekter står för pollinering av en tredjedel av jordens plantor och grödor. Biförekomsten idag är väldigt hotad, främst på grund av den ökade växthuseffekten, monokultur vid odling, överanvändning av bekämpningsmedel samt olika sjukdomar och skadedjur. Flera studier visar att bisamhällen har större chans att överleva i stadsmiljö än på landsbygden. Tänk om våra fastigheter faktiskt kan bidra till att vända den negativa trenden?

Vi påverkar varandra

Vår verksamhet har direkta och indirekta effekter på biologisk mångfald, både positiva och negativa. Ett exempel på positiva effekter är våra kraftledningsgator, där växter, djur och hela biotoper som kärr och mossar från det gamla kulturlandskapet kan finnas bevarade. Vi samarbetar med flera länsstyrelser för att hitta dessa platser och för att anpassa vårt underhåll efter varje plats specifika behov.

Bin har också en positiv effekt på andra insekter, tack vare ökad blomning med mera. Vi kommer även att sätta upp insektsholkar som en del av piloten. Jag kan för övrigt rekommendera att sätta upp insektsholkar hemma i trädgården. Det är enkelt gjort, gör nytta och ger ett spännande skådespel, avslutar Magnus.

Scrolla upp