Det är lätt att ta den för given – fjärrvärmen som bara finns där när man behöver varmvatten i kranen eller värme i radiatorerna. Men för att allt ska fungera gäller det att ta hand om sin fjärrvärmecentral och se till anläggningen hålls i trim. Det gör Brf Diset i Örebro.

En trygg lösning

När E.ON besökte Brf Diset för några år sedan framkom det att fjärrvärmeväxlarna började bli till åren.

– Med äldre växlare ökar risken för att värmen ska krångla, så jag tipsade då om vår tjänst fjärrvärmeservice. I den ingår en återkommande översyn av fjärrvärmecentralerna och föreningen får indikationer på vilka problem som kan dyka upp innan det är för sent, berättar Henrik Svenman, ansvarig säljare på E.ON i Örebro.

– Det tyckte vi i föreningen lät som en bra idé, säger Roger Ståhlman, ordförande i Brf Diset. Att låta E.ON ha koll på våra fjärrvärmecentraler så vi inte plötsligt står inför akuta problem kändes som en trygg lösning.

Förebyggande underhåll och jour dygnet runt

I Brf Diset finns 80 fjärrvärmecentraler att ta hand om: en vardera i föreningens 79 rad- och kedjehus och en i den gemensamma föreningslokalen. Eftersom fjärrvärmecentralerna inte är så stora har föreningen tecknat fjärrvärmeservice för småhus. I avtalet de valt ingår service vartannat år. Dessutom har de tillgång till jour dygnet runt, om något trots allt skulle hända.

– För oss i styrelsen är det skönt att lägga jouransvaret på E.ON. Deras kompetenta servicetekniker har ju mycket bättre förutsättningar att avhjälpa eventuella problem än vad vi i styrelsen har, säger Roger Ståhlman.

Med förebyggande underhåll och tillgång till jour dygnet runt, känner Brf Diset sig trygga i att fjärrvärmen alltid fungerar som den ska. 

– Vi är mycket nöjda, inte minst med hur smidigt allting är, från servicebokning till underhåll och jour. E.ON gör ett bra jobb, avslutar Roger Ståhlman.

Tre skäl till att Brf Diset valde fjärrvärmeservice

De får:

  • återkommande översyn av sina fjärrvärmecentraler
  • service utförd av kompetenta fjärrvärmetekniker till ett fast pris
  • jour dygnet runt