HSB-föreningen Henriksdal är kund hos E.ON sedan många år tillbaka. För uppvärmning av fastigheterna har föreningen en kostnadseffektiv fjärrvärmelösning som man är mycket nöjd med.

Solceller och laddlösning kompletterar energilösningen

Under hösten 2017 började styrelsen prata om att komplettera sin energilösning med solceller för att sänka kostnaden för hushållsel i fastigheterna och lägenheterna. Andra viktiga argument var klimatet och framtiden.

– Hos Brf Henriksdal fanns optimala förutsättningar för solceller, säger Johan Hörlin på E.ON. Föreningen har så kallad gemensamhetsel, det vill säga en enda elmätare per fastighet istället för elmätare i varje lägenhet. Det gör att solcellerna kan förse även lägenheterna med el, inte endast trapphusen och andra gemensamma utrymmen. Att föreningen dessutom har lägre fastigheter med tre våningar och platta tak, bidrog till en kostnadseffektiv installation.

Under sensommaren 2018 inleddes installationen av solcellsanläggningen på 124 kW som driftsattes senare under hösten.

Sedan ledde det ena till det andra. Nästa steg i den framtidssäkrade energilösningen blev laddstolpar. Totalt 28 ladduttag, varav 6 på parkeringen och resterande i garagelängorna. Lösningen är också förberedd för att kunna dubblera antalet ladduttag om det behövs. Installationen av laddstolparna pågår just nu och planeras vara driftsatta senare under våren.

Ett gott samarbete

E.ON blev det självklara valet för hela lösningen. Föreningen tyckte det var viktigt att vi kunde ta ett helhetsansvar för hela processen. 

– Tron och upplevelsen är att vi blir en attraktivare förening när vi kan erbjuda laddmöjligheter. Både för de som redan bor här och för de som funderar på att köpa en lägenhet i föreningen, säger Ronny Petersson, en av de drivande i föreningen. Vi är väldigt nöjda med lösningen och samarbetet, avslutar Ronny.

solceller på tak

Våra lösningar till dig och ditt företag