apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Brf Korsör vill ha solceller på 40-talshusen

Nu vill vi sätta solceller på 1940-talshusen. Energiomställningen är nödvändig och vi vill dra vårt strå till stacken, säger ordföranden Roland Forsblom.

Bostadsrättsföreningen Korsör i Malmö har sänkt sin elförbrukning med 25 procent på åtta år. Men det är bara början.  Föreningen, med 88 lägenheter i tre fastigheter byggda 1946 och 1947, står inför nödvändiga renoveringar. Tak och fasader behöver ses över. Styrelsens ordförande Roland Forsblom har levt här med närhet till butiker, parker och bad i över 20 år.

– Läget är bra och människorna trevliga. Fortfarande finns det medlemmar som bott här sedan husen var nya, men det har skett en tydlig generationsväxling. Nu bor det väldigt många ungdomar med barn här, säger han.

Även inom energiområdet har Brf Korsör genomgått förändringar. De senaste åtta åren har föreningen sänkt sin elförbrukning med 25 procent, vilket motsvarar 20 000-25 000 kronor per år.

– Vi har bytt till LED-lampor och mindre energikrävande tvättmaskiner. Vi har också satt in timers, ljus- och rörelsesensorer, berättar Roland.

Stora planer

Detta är ändå bara början. Brf Korsör har stora planer för fastigheterna som idag värms av fjärrvärme.

– I framtiden vill vi ha bergvärme, värmeåtervinning av frånluften från kök och badrum och solceller. Vi vill också ha bättre isolering och styrning av systemen. Kort sagt vill vi minska vår energiförbrukning och börja producera egen energi, säger Roland Forsblom.

Den exakta sammansättningen av åtgärder är ännu inte beslutad, bland annat för att de nödvändiga byggloven inte är klara. Men om allt går som planerat ska arbetet ta sex-sju månader och förhoppningsvis vara färdigt under 2017.

Investeringar för framtiden

– Överlag är de boende positiva till energiåtgärderna, menar Roland.

Att kombinera de nödvändiga renoveringarna med energiinitiativ innebär visserligen en större investering just nu, men eftersom de totala energikostnaderna kommer att sänkas av åtgärderna (enligt preliminära beräkningar ett par hundra tusen kronor per år) räknar föreningen med lägre kostnader på lång sikt.

– Jag har barn och barnbarn och funderar över vilket slags värld de ska få leva i. Domedagsprofetior är vanliga, men vi människor kan ändå göra mycket och förändringar kan gå snabbt. Malmö Stad har målet att vara en fossilfri stad 2030 och även om vi bara står för en halv tusendel av stadens energiförbrukning vill vi dra vårt strå till stacken.

Hållbar energi på Brf Korsör

- Fjärrvärme
- Vattenkraftsavtal
- Rörelsesensorer och LED-lampor
- Elförbrukningen har minskat med 25 procent
- Nästa steg: solceller, värmeåtervinning och bergvärme

  

Scrolla upp