100Koll Created with bin/sketchtool. boka_tid Created with Sketch. boka_tid Created with Sketch. Imported Layers 3 Created with Sketch. customer-service Created with bin/sketchtool. direction Created with Sketch. electric-car Created with bin/sketchtool. facebook Created with Sketch. google_plus Created with Sketch. instagram_icon Created with Sketch. interruption-electricity Created with bin/sketchtool. interruption-gas Created with bin/sketchtool. interruption-general Created with bin/sketchtool. interruption-heat Created with bin/sketchtool. invoice Created with bin/sketchtool. mail Created with Sketch. mail Created with Sketch. map_pin_selected_ Created with Sketch. map_pin Created with Sketch. map Created with bin/sketchtool. move-house Created with bin/sketchtool. sales Created with Sketch. sign-up Created with bin/sketchtool. solar-panel Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7 Created with Sketch. Imported Layers 7 Created with Sketch. sustainability Created with bin/sketchtool. translate_icon Created with Sketch. twitter Created with Sketch.

Brf Korsör vill ha solceller på 40-talshusen

Nu vill vi sätta solceller på 1940-talshusen. Energiomställningen är nödvändig och vi vill dra vårt strå till stacken, säger ordföranden Roland Forsblom.

Bostadsrättsföreningen Korsör i Malmö har sänkt sin elförbrukning med 25 procent på åtta år. Men det är bara början.  Föreningen, med 88 lägenheter i tre fastigheter byggda 1946 och 1947, står inför nödvändiga renoveringar. Tak och fasader behöver ses över. Styrelsens ordförande Roland Forsblom har levt här med närhet till butiker, parker och bad i över 20 år.

– Läget är bra och människorna trevliga. Fortfarande finns det medlemmar som bott här sedan husen var nya, men det har skett en tydlig generationsväxling. Nu bor det väldigt många ungdomar med barn här, säger han.

Även inom energiområdet har Brf Korsör genomgått förändringar. De senaste åtta åren har föreningen sänkt sin elförbrukning med 25 procent, vilket motsvarar 20 000-25 000 kronor per år.

– Vi har bytt till LED-lampor och mindre energikrävande tvättmaskiner. Vi har också satt in timers, ljus- och rörelsesensorer, berättar Roland.

Stora planer

Detta är ändå bara början. Brf Korsör har stora planer för fastigheterna som idag värms av fjärrvärme.

– I framtiden vill vi ha bergvärme, värmeåtervinning av frånluften från kök och badrum och solceller. Vi vill också ha bättre isolering och styrning av systemen. Kort sagt vill vi minska vår energiförbrukning och börja producera egen energi, säger Roland Forsblom.

Den exakta sammansättningen av åtgärder är ännu inte beslutad, bland annat för att de nödvändiga byggloven inte är klara. Men om allt går som planerat ska arbetet ta sex-sju månader och förhoppningsvis vara färdigt under 2017.

Investeringar för framtiden

– Överlag är de boende positiva till energiåtgärderna, menar Roland.

Att kombinera de nödvändiga renoveringarna med energiinitiativ innebär visserligen en större investering just nu, men eftersom de totala energikostnaderna kommer att sänkas av åtgärderna (enligt preliminära beräkningar ett par hundra tusen kronor per år) räknar föreningen med lägre kostnader på lång sikt.

– Jag har barn och barnbarn och funderar över vilket slags värld de ska få leva i. Domedagsprofetior är vanliga, men vi människor kan ändå göra mycket och förändringar kan gå snabbt. Malmö Stad har målet att vara en fossilfri stad 2030 och även om vi bara står för en halv tusendel av stadens energiförbrukning vill vi dra vårt strå till stacken.

Hållbar energi på Brf Korsör

- Fjärrvärme
- Vattenkraftsavtal
- Rörelsesensorer och LED-lampor
- Elförbrukningen har minskat med 25 procent
- Nästa steg: solceller, värmeåtervinning och bergvärme

  

Scrolla upp