Biogas | Därför byter Mölndal stad ut alla sina sopbilar - E.ON
apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Därför byter Mölndal stad ut alla sina sopbilar

Sopbilarna i Mölndal har gjort en modern miljöresa. I dag drivs nio av dem på biogas, producerat av det matavfall som samma sopbilar samlar in.

– Det är en elegant cirkel som sluts, säger Pierre Bolvede på stadens tekniska förvaltning.

För tre år sedan förändrades vardagen för invånarna i Mölndal. Staden införde ett så kallat fyrfackssystem för återvinning, där sorteringen görs i kärl i hemmet. Som en direkt konsekvens behövde även sopbilarna bytas ut för att kunna hantera det nya systemet. Med kommunens mål om ett fossilfritt 2020 i ryggen, bestämde de sig för en förändring. De nya sopbilarna skulle drivas av samma matavfall som de hämtar in.

– Då började vi titta på bilar som drivs av biogas, säger Pierre Bolvede, avdelningschef för avfall och återvinning på Mölndal stads tekniska förvaltning.

Fem år – sedan ska allt gå på biogas

I Mölndal är det staden själv som står ansvarig för avfallshämtningen, och därför kunde de snabbt fatta ett inriktningsbeslut. Bara några år tidigare hade satsningen däremot varit omöjlig. De biogasmotorer som funnits historiskt har haft för dålig dragkraft och i avfallsbranschen, där bilarna måste klara 26 tons last, har de därför inte hållit måttet.

Men utvecklingen har kommit långt och i dag finns det biogasalternativ som lätt kör sopor.

– I dag har vi nio stycken i drift, säger Pierre. Vi har köpt in två eller tre bilar om året de senaste åren och vi fortsätter i den takten. Med 21 sopbilar i drift, är det bara fem år kvar innan hela flottan går på biogas.

Avgaslukterna försvinner helt

Pierre säger att det gnisslades en del innan den första sopbilen gav sig ut på vägarna. Men idag är alla desto nöjdare. Han lyfter fram en tystare miljö, inga avgaslukter och bättre arbetsmiljö som stora fördelar.

– Kostnadsmässigt är det lite dyrare, men ska vi röra oss mot en grönare värld får vi ta vissa kostnader, säger han.

Innan beslutet klubbades fördes en diskussion med E.ON, som står för ett av tankställena för biogas i Mölndal, för att försäkra sig om att övergången kunde ske smärtfritt.

När han blickar framåt ser han solenergi som en framtida miljösatsning för Mölndal, men till dess är han nöjd med att stadens sopbilar drivs på biogas från matavfall de själva samlar in.

– Det är en cirkel. Det är elegant. Det vi samlar in driver i stort sett våra bilar.

Scrolla upp