Hållbarhet en extremt viktig faktor

Ett datacenter kräver enorma mängder energi och kan därför vara en riktig miljöbov. Men det behöver inte vara så. 

Ett exempel på motsatsen är IT-företaget Binero Group som med hjälp av oss på E.ON lyckats skapa ett datacenter som inte bara drivs av förnybar el utan även förser en stor del av bostäderna i Vallentuna kommun med fjärrvärme.

Nästan allt vi gör genererar data. IT-företagen lagrar mängder av information på sina servrar, och tekniken inne i ett datacenter är enormt energikrävande. När Binero Group skulle bygga sitt nya datacenter norr om Stockholm ville de att det skulle byggas så hållbart som möjligt.

– Datacenter är energikrävande anläggningar och då är hållbarhet en extremt viktig faktor. Vi har bara ett jordklot och då måste energiförbrukningen hanteras rätt, säger Joachim Molin, marknads- och kommunikationschef på Binero.

100 procent förnybar energi

Vi utvecklade en helhetslösning där hållbarhetstanken genomsyrade hela projektet. I linje med vårt mål att ställa om till 100 procent förnybar och återvunnen energi 2025 drivs datacentret enbart med förnybar el. All utrustning och infrastruktur har valts ut och designats för att använda så lite energi som möjligt och överskottsvärmen från kylningen av servrarna tas tillvara i fjärrvärmenätet och används till att värma upp bostäder i Vallentuna kommun.

– Ska man vara energieffektiv hela vägen måste man ha designen i åtanke ända ut i den tekniska infrastrukturen. Vi tog inte bara en lösning som redan fanns, utan satt vid ritbordet tillsammans med Binero Group från början och byggde upp allt, säger Martin Sagnert på E.ON.

Värmer upp bostäder med överskottsvärmen

Förutom att stora datacenter drar mängder med el genererar de också mycket värme. För att ta hand om överskottet av värme utvecklades en teknisk systemlösning som kan ta tillvara på energin på ett effektivt sätt.

– Effektiviseringen gör att systemet fortfarande levererar den kyla som behövs men med en mindre mängd energi. Vi har kylmaskiner endast för redundans. Det är värmepumparna som kyler under normal drift, säger Martin Sagnert.

I stället för att bara fläkta ut överskottsvärmen leds den direkt ut i kommunens fjärrvärmenät som prima fjärrvärme. Fullt utbyggd kommer siten att kunna leverera en tredjedel av Vallentuna kommuns hela fjärrvärmebehov.

– Vi kyler ner allt som genererar värme i serverhallen och återför all överskottsvärme, som egentligen bara är en sidoprodukt, för att värma upp bostäder. Där datacentret står fanns det tidigare ett värmeverk och nu fortsätter vi att leverera värme från den tomten, berättar Joachim Molin.

Hållbar streaming i framtiden

Helhetslösningen gör att varje liten detalj och komponent är så energisnål som det bara går.

– Allt från det lilla till det stora är väl genomtänkt, från led-lampor och elkontakter till hur vi hanterar och distribuerar överskottsvärme. Upphandlingen av alla prylar har varit lång och krävande, berättar Joachim Molin.

För Binero Group har hållbarhetsarbetet ett stort värde och bygget som påbörjades förra året är nu i full drift.

– Har man sina servrar här har man valt ett hållbart alternativ. Jag hoppas att slutanvändare i framtiden vill och kan välja att exempelvis streama från en hållbar tjänst och kanske till och med är villig att betala en premie för det. Att dela värme och kyla med sina grannar ligger i framtiden och här ser vi en möjlighet att integrera datacenter i den energismarta staden, avslutar Martin Sagnert.

Helhetslösningar för datacenter

Med specialistkompetens inom energiområdet skapar vi en unik helhetslösning som möter just dina behov.