Futurum Fastigheter i Örebro utvecklar, förädlar och förvaltar förskolor, skolor och brandstationer. Bolaget tar ansvar för framtiden och har sedan tidigare valt att köpa all el från vindkraft. I november förra året inledde Futurum ett samarbete med oss på E.ON i syfte att nå miljömålet att vara koldioxidneutrala, ett mål som redan uppnåtts. Tillsammans visar vi att samarbete driver utvecklingen mot en hållbar framtid. Göran Lunander är vd på Futurum och han är mycket positiv till samarbetet.

– E.ON har visat att de har en vaken inställning till sin affär. Det händer otroligt mycket i branschen med många lösningar att välja mellan. Vi har gjort beräkningar på olika investeringar och ställt det mot E.ONs avtal och vi såg att det varken fanns ekonomiska eller miljömässiga motiv att göra på något annat sätt, säger han.

För oss handlar det också mycket om goodwill, vi talar om för örebroarna att här har vi ett företag som vi äger tillsammans och som tar ansvar för framtiden.

Tillsammans gick vi in med målsättningen att hitta en lösning som ger så litet miljömässigt avtryck som möjligt.

– När man ska förhandla så vill man mötas av en aktör som förstår oss och vår verksamhet. Barnen är framtiden och framtiden står inför stora utmaningar, och E.ON har visat att de jobbar för att energilösningar ska vara framtidssäkra, säger Göran.

När Futurum lade fokus på klimatsatsningen för uppvärmning gick det fort. Samarbetet gav snabbt resultat och ledde till att bolaget nu har bytt till förnybar fjärrvärme.

– Om någon frågat mig när vi skulle ha ett avtal i hamn så skulle jag svarat i slutet av detta året, men det har gått otroligt smidigt. Förhandlingarna var klara på bara två, tre veckor, säger Göran.

Förutom att enbart köpa in el från vindkraft och förnybar fjärrvärme satsar Futurum på solenergi.

– Vi har påbörjat installation av solcellsbatteri, så att vi kan lagra överskottselen från våra solceller för att kunna minska våra effekttoppar. Det är mycket intressant och energibolagen är också intresserade av att skära topparna då det blir dålig energibalans närde behöver köra igång reservkraft. Kan vi hitta smartare energilösningar för att minska energitopparna så tjänar både vi och E.ON på det, säger Göran.

Futurum säkerställer genom certifiering att de lever upp till kraven enligt SGBC Miljöbyggnad silver. Göran menar att det är viktigt att ett allmännyttigt bolag ligger i bräschen för att utveckla och testa ny teknik som framtidssäkrar verksamheten.

– Vi behöver fler företag som får uppögonen för det här. Jag tror att nästan alla företag vill vara med och bidra till att klimatfrågan kommer på agendan, men många tror kanske att det är mer komplicerat än vad det faktiskt är. Vi har en payoff på under tio år, så vi tycker verkligen att det är värt att dra igång så fort som möjligt. Vi har fått en långsiktig och framtidssäkerlösning utan att det kostar oss mer pengar, avslutar han.

Skaffa fjärrvärme

Fjärrvärme från E.ON är enkelt, tryggt och dessutom ett bra miljöval eftersom huvuddelen av värmen produceras av förnybara bränslen och återvunnen energi.