Elbil | Det ska vara enkelt att köra fossilfritt - E.ON
apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Det ska vara enkelt att köra fossilfritt

Tillsammans med våra partners erbjuder vi redan idag drygt 3 100 laddpunkter för elbilar i Europa, men resan mot fossilfria transporter har bara börjat och vi vill göra allt vi kan för att skapa förutsättningar att välja hållbara fordon. Därför etablerar vi ständigt nya laddpunkter.

Etableringarna sker delvis inom EU-projektet GREAT, en av de största satsningarna på alternativa drivmedel i Europa, som samfinansieras till hälften av EUs fond för ett sammanlänkat Europa.

Knyter ihop städerna

Genom ett nytt avtal med OKQ8 Scandinavia blir det ännu enklare att snabbladda elbilar. Avtalet innebär i ett första skede att våra snabbladdarstationer placeras på OKQ8s stationer främst i Sverige, men även i Danmark, under 2017 och 2018.

Etableringen knyter ihop storstadsregionerna och gör det möjligt att färdas mellan dem utan så kallad räckviddsångest. Detta bidrar även ytterligare till den 1 500 kilometer långa gröna korridor som binder samman Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Hamburg. Snabbladdarna laddar de flesta batterier på cirka tjugo minuter vilket gör långresor i elbil till en realitet.

– Samarbete är en nyckel för att erbjuda våra kunder goda alternativ och nu tar vi tillsammans med OKQ8 Scandinavia flermilakliv mot en stabil och utbredd infrastruktur som gynnar alternativa fordon, säger Karin Waldén, ansvarig för eMobility på E.ON.

Stockholms första laddgata för elbilar

I Stockholm är intresset för elbilar eller laddhybrider högt, enligt en undersökning som YouGov genomfört på uppdrag av oss. Klimatet nämns som främsta argument, medan priset på elbilar och begränsade laddmöjligheter upplevs som de största hindren. Detta är förstås något som vi vill göra något åt. Därför invigde vi i maj Stockholms första centrala laddgata för elbilar, mitt på Strandvägen, som omfattar åtta platser samt snabbladdare. Fler etableringar planeras bland annat på Slottskajen, Kungsbro Strand och Jarlaplan.

– Vi ser tydligt att stockholmarna har en känsla av att elbilar och laddhybrider är framtiden och är därför glada att tillsammans med alla våra partners kunna möjliggöra och erbjuda en snabbt framväxande infrastruktur för deras behov, säger Karin Waldén.

Gör elbilen till en del av din vardag

Läs mer om hur vi arbetar för att främja hållbara transporter och framtidens drivmedel. Nu satsar vi ännu mer på elbilen.

Välj elbil till ditt företag

Hitta rätt elbilslösning för dig

Scrolla upp