Vilda pollinatörer som humlor och bin, är en förutsättning för ett fungerande ekosystem och för att vi människor ska få mat på bordet. Flera pollinerande insektsarter är utrotningshotade, inte minst på grund av bristen på blommor och boplatser.

För att motverka trenden behöver samhället hjälpas åt att bevara och främja miljöer för vilda bin. Därför får nu humlor och bin miljöer att trivas i vid våra fördelnings- och transformatorstationer.

– Vi vill bidra till att öka den biologiska mångfalden och har identifierat ett flertal platser där vi har verksamhet som är lämpliga att satsa på. Målet är att underlätta för pollinerande insekter, framförallt utrotningshotade bin, att hitta mat och boplatser, säger Patric Karlsson, miljösakkunnig på E.ON.

Medarbetare E.ON vid insektshotell

Åtgärderna kan till exempel vara att sätta upp så kallade bihotell, schakta bort jord för att skapa sandblottor eller så in blommande växter. Vilka åtgärder som görs beror på vad som är lämpligt i det berörda området och vad marken kring fördelningsstationen har utrymme för. Satsningen görs på flera platser runt om i landet, bland annat i Blekinge, Kalmar och Skåne län, i nära dialog med respektive länsstyrelse.

– Vid vissa stationer passar ett bihotell bäst, medan andra stationer kan ge plats för ängsmark och sandblottor. Denna insats är en liten men viktig del för att bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Patric Karlsson.

Hållbarhet på E.ON

Ett av våra mål är att all energi vi levererar ska vara förnybar eller återvunnen till 2025. Se hur långt vi har tagit oss hittills.