E.ON värmer Stockholms största stadsomvandlingsprojekt

I dagarna blev det klart att E.ON ska leverera fjärrvärme till de första kvarteren i Veddestaden i Järfälla, Stockholmsregionens just nu största stadsomvandlingsprojekt. 

Det första spadtaget för Veddestaden togs i början av november. Byggaktören Nordr är först ut och kommer i sju olika kvarter att bygga 1 200 bostäder med kommersiella bottenvåningar och en förskola.

– Genom en unik ramavtalslösning med Nordr har vi kunnat skapa en snabb och effektiv anslutningsprocess. Vi säkrar därmed fjärrvärmeleveranser om 5 GWh till området vilket är positivt för hela Järfälla då fjärrvärme står för låga utsläpp, en hög leveranstrygghet och även mildrar den kapacitetsbrist i elnäten som råder i regionen, säger Peter Karlsson, affärsansvarig på E.ON.

Peter Karlsson, affärsansvarig på E.ON
Peter Karlsson, affärsansvarig på E.ON

Planeringen för att omvandla gamla Veddesta centrum och industriområdet till en livfull stadsmiljö har pågått under flera år. Området ligger i Järfälla kommun nordväst om Stockholm och är granne med det stora utvecklingsområdet Barkarbystaden. Under de kommande tio åren kommer här växa fram en helt ny stadsmiljö. 

Tack vare överenskommelsen kommer Nordr att bygga ut de framtida gatorna inom deras befintliga fastigheter och samtidigt bekosta samtliga schaktarbeten även för fjärrvärmen inom Veddestaden. Via avrop mot ramavtalet ansluter sedan E.ON allt eftersom fjärrvärme till kvarteren. När gatorna i området är färdigbyggda överlämnas de i kommunens ägo.

Fjärrvärmerör i Barkarby
Fjärrvärmerör i Barkarby

Fakta om Veddestaden

Utbyggnaden av Veddestaden kommer att pågå fram till år 2030. Men inflyttningen till det första kvarteret sker redan under år 2023 så inom kort startar förberedelserna för bygget av de första fjärrvärmeleveranserna. 

Området Veddesta har sedan 500-talet varit en viktig boplats för människor. Sedan 1960-talet har området även varit hemvist för en rad högteknologiska företag som Philips, idag Saab, Ericsson, IBM, Asea Hafo, Kodak och S:t Jude Medical.

Viable Cities-samarbete i Järfälla kommun

Mer stadsutveckling i Järfälla

Järfälla kommuns nya mål är att bli en klimatneutral kommun redan till år 2030. Ett Viable Citie-samarbete mellan E.ON, Skanska, Barkarby Science, HSB och KTH ska möjliggöra för kommunen att nå målet.

Fastighet med solceller på taket

Hållbara städer med fjärrvärme

Tack vare nya innovationer spelar fjärrvärme en stor roll i omställningen till ett mer hållbart energisamhälle.