Sex och en halv mil helt ny elledning är nu färdigbyggd och klar att distribuera den förnybara elektriciteten från vindkraftparken Hästkullen i Härnösands och Timrå kommuner. Vindkraftparken är på 300 MW, vilket motsvarar hälften av staden Sundsvalls effektbehov, inklusive dess industrier.

I Viksjöområdet i Härnösands, Timrå och Kramfors kommuner byggs just nu två stora vindkraftsparker; Hästkullen och Björnlandhöjden. I två år har ledningsarbetet pågått och sysselsatt mellan 50-80 montörer.

För att få ut den förnybara elektriciteten från Hästkullen vindkraftpark till elnätet har E.ON nu byggt färdigt den nödvändiga infrastrukturen – två mottagningsstationer samt sex och en halv mil ny regionledning till Nysäterstationen.

– Vårt arbete med att ansluta dessa stora vindkraftsparker till stamnätet är en viktig del i den svenska energiomställningen mot mer förnybar el till hela landet. Samtidigt bidrar det här arbetet även till tillväxten i södra Norrland och till många nya arbetstillfällen, säger Mats Tullgren, regionnätschef på E.ON Energidistribution.

Anslutningen till Hästkullen är den senaste i raden av större vindkraftsanslutningar som E.ON genomför i det så kallade Nysäterklustret i Västernorrland. Med flera tillkommande vindkraftparker innebär det fler anslutningar för E.ON. Jenåsen, Kråktorpet och Nylandsberget är anslutna sedan tidigare.

Efter Hästkullen, och inom kort Björnlandhöjden, förbereds nu anslutning till de planerade parkerna Stor-Skälsjön och Stockåsbodarna. Därmed sker en utbyggnad av ytterligare kraftledningar från Stor-Skälsjön till Jenåsen samt från Stockåsbodarna till Nylandsberget.

När Hästkullen är färdigbyggd beräknas parken leverera drygt 1,1 TWh el, vilket motsvarar hushållsel till cirka 200000 hushåll. När samtliga vindkraftparker är färdigbyggda i Nysäterklustret har E.ON anslutit över 1100 MW förnybar el i regionen.

Vi investerar i Sveriges elnät

Fler företag vill etablera sig eller expandera i städerna, fler vill kunna ladda sin elbil, producera sin egen solel och åka tåg. Det gör att efterfrågan på el ökar. Vi är igång och bygger ut och förbättrar elnätet i hela landet. Fram till 31 december 2023 investerar vi 16 miljarder kronor i ett elnät som gör det möjligt för Sverige att växa med hjälp av förnybar energi.

Person går i ställverk