Tidigare i år införde regeringen, med anledning av de exceptionellt höga elpriserna, en elpriskompensation till hushåll i hela Sverige för elkostnader under vintermånaderna december 2021, januari och februari 2022.

Rysslands invasion av Ukraina driver nu ytterligare upp elpriserna i södra och mellersta Sverige och regeringen föreslår därför en modifierad förlängning av elpriskompensationen för mars 2022.

Vilka omfattas av elpriskompensationen?

Alla svenska hushåll som har haft en förbrukning från 700 kWh per månad under december 2021, januari 2022 och februari 2022, kommer att få del av den kompensation som betalas ut från och med april.

Förlängd kompensation för prisområde 3 och 4

Regeringen föreslår även en förlängnng av kompensationen för hushåll i elområde 3 och 4, som haft en förbrukning om minst 400 kWh under mars månad.

Varför omfattas bara elområde 3 och 4 av kompensationen i mars?

De höga elpriserna har drabbat främst södra och mellersta Sverige. I norra Sverige har priserna tvärtom varit låga den senaste tiden och regeringen ser därför inte något behov av att elpriskompensationen ska omfatta även elområde 1 och 2 i mars månad.

Hur stor är kompensationen?

Ersättningsmodellen för perioden december 2021–februari 2022 är utformad som en trappa, som börjar på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad.

 • 700–899 kWh/månad ger 100 kr/månad
 • 900–999 kWh/månad ger 200 kr/månad
 • 1 000–1 099 kWh/månad ger 300 kr/månad
 • 1 100–1 199 kWh/månad ger 400 kr/månad
 • 1 200–1 299 kWh/månad ger 500 kr/månad
 • 1 300–1 399 kWh/månad ger 700 kr/månad
 • 1 400–1 499 kWh/månad ger 900 kr/månad
 • 1 500–1 599 kWh/månad ger 1 100 kr/månad
 • 1 600–1 699 kWh/månad ger 1 300 kr/månad
 • 1 700–1 799 kWh/månad ger 1 500 kr/månad
 • 1 800–1 899 kWh/månad ger 1 700 kr/månad
 • 1 900–1 999 kWh/månad ger 1 900 kr/månad
 • Över 2 000 kWh/månad ger 2 000 kr/månad

Även det förlängda stödet för mars är utformat som en trappa, där det lägsta trappsteget på en förbrukning om 400 kWh innebär en kompensation på 100 kronor och det högsta trappsteget på 2000 kWh och uppåt ger en kompensation på 1000 kronor.

När betalas ersättningen ut?

Elpriskompensationen för december–februari dras från de fakturor vi skickar ut till våra kunder i början av april.

Gällande kompensationen för mars månad finns i dagsläget ingen tidplan på plats. Mer information väntas från regeringen, men förhoppningsvis blir det inte någon större lucka mellan utbetalningarna.

Behöver jag som kund göra något för att få ersättning?

Du behöver inte ansöka om kompensationen. Ersättningen betalas automatiskt via ditt elnätsbolag om du uppfyller kraven. Det går inte heller att själv välja hur utbetalningen ska ske.

På vilket sätt gör E.ON Energidistribution utbetalningen till sina kunder?

För kunder hos E.ON Energidistribution dras elpriskompensationen från fakturan. Om den första fakturan innehållande kompensationen inte räcker för att täcka hela beloppet kommer överskjutande kompensation att dras från efterföljande fakturor tills hela ersättningen erhållits.

Vad händer om jag har flyttat?

Om du har bott på adressen under perioden som stödet är giltigt och i övrigt uppfyller kraven för att få ersättning, är det du som får pengarna även om du flyttar. Vi kommer att skicka ut mer information via mejl om hur du går tillväga för att få pengarna utbetalda. På Mitt E.ON kan du kontrollera att vi har din mejladress. 

Kan jag få kompensation utan eget elnätsavtal?

För att vara berättigad kompensation måste hushållet ha ett avtal med ett elnätsbolag. I annat fall, om man till exempel bor i en bostadsrätt där föreningen i stället har elnätsavtalet, får man inte del av kompensationen.

Mer information

Det är regeringen, inte elhandelsbolagen eller elnätsbolagen, som du vänder dig till för att hitta information om elpriskompensationen. På regeringens hemsida finns aktuell information, inklusive fullständiga ersättningstrappor och svar på vanliga frågor.