Tidigare i år införde regeringen, med anledning av de exceptionellt höga elpriserna, en elpriskompensation till hushåll i hela Sverige för elkostnader under vintermånaderna december 2021, januari och februari 2022. Det politiska läget i Europa drev sedan upp elpriserna ytterligare i södra och mellersta Sverige, vilket ledde till att regeringen beslutade om en modifierad förlängning av elpriskompensationen för mars 2022.

Vilka omfattas av elpriskompensationen?

Alla svenska hushåll som har haft en förbrukning från 700 kWh per månad under december 2021, januari 2022 och februari 2022, har fått ta del av den kompensation som betalades ut från och med april.

Den förlängda kompensationen gäller hushåll i elområde 3 och 4, som haft en förbrukning om minst 400 kWh under mars månad.

På regeringen.se hittar du fullständig ersättningstrappa

Varför omfattas bara elområde 3 och 4 av kompensationen i mars?

De höga elpriserna har drabbat främst södra och mellersta Sverige. I norra Sverige har priserna tvärtom varit låga under samma period och regeringen ser därför inte något behov av att elpriskompensationen ska omfatta även elområde 1 och 2 i mars månad.

När betalas ersättningen ut?

Elpriskompensationen för december–februari drogs från de fakturor vi skickade ut till våra kunder i början av april, och kompensationen för mars dras från och med fakturan som skickas i juni.

Behöver jag som kund göra något för att få ersättning?

Du behöver inte ansöka om kompensationen. Ersättningen betalas automatiskt via ditt elnätsbolag om du uppfyller kraven. Det går inte heller att själv välja hur utbetalningen ska ske.

På vilket sätt gör E.ON Energidistribution utbetalningen till sina kunder?

För kunder hos E.ON Energidistribution dras elpriskompensationen från fakturan. Om den första fakturan innehållande kompensationen inte räcker för att täcka hela beloppet kommer överskjutande kompensation att dras från efterföljande fakturor tills hela ersättningen erhållits.

Vad händer om jag har flyttat?

Om du har bott på adressen under perioden som stödet är giltigt och i övrigt uppfyller kraven för att få ersättning, är det du som får pengarna även om du flyttar. Vi kommer att skicka ut mer information via mejl om hur du går tillväga för att få pengarna utbetalda. På Mitt E.ON kan du kontrollera att vi har din mejladress. 

Kan jag få kompensation utan eget elnätsavtal?

För att vara berättigad kompensation måste hushållet ha ett avtal med ett elnätsbolag. I annat fall, om man till exempel bor i en bostadsrätt där föreningen i stället har elnätsavtalet, får man inte del av kompensationen.

Mer information

Det är regeringen, inte elhandelsbolagen eller elnätsbolagen, som du vänder dig till för att hitta information om elpriskompensationen. På regeringens hemsida finns aktuell information, inklusive fullständiga ersättningstrappor och svar på vanliga frågor.