Jobba hos oss | Möt Rufus på Åbyverket - E.ON
apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Möt Rufus

En av drivkrafterna bakom vår hållbara fjärrvärmeproduktion

Det är inte alla som kan simma till jobbet. Men Rufus kan. Från hans hem i Örebro slingrar sig nämligen en å hela vägen fram till kontoret. Utrustad med simglasögon, torrdräkt och vattentät ryggsäck testade han att ta den korta simturen – till jobbet. Att tänka utanför boxen är något Rufus gör även på kontorstid.

Rufus, vad gör du på E.ON?

– Jag är anläggningsansvarig för delar av Åbyverket och kringliggande reserv-/spetsanläggningar. Det innebär att jag har ansvar för att våra maskiner, pannor etcetera underhålls, modifieras och byggs om så att anläggningen fungerar som den ska och det är säkert att vistas i våra anläggningar. Det är ett jobb där jag behöver både ledarskap, teknisk och ekonomisk kompentens och analytisk förmåga – det är superkul!

Kan du berätta lite om det ambitiösa målet ”Helt hundra 2025”?

– Det innebär att vår produktion ska vara helt förnybar eller återvunnen till 2025. Men också att våra fordon, fastigheter etcetera ska drivas av förnybar eller återvunnen energi och att vi inte i onödan ska slösa på resurser i form av till exempel vatten. Helt enkelt, att vår negativa påverkan på klimatet och vår omvärld ska bli så litet som möjligt (och helst positivt om det går). Jag ser den transformationen som en förutsättning för att vi ska vara framgångsrika på några års sikt.

"Det är inspirerande att vara med och driva och påverka frågor som leder till en konkret förbättring"

Se intervjun med Rufus här

Hur påverkar målet ditt dagliga arbete?

– I det stora så påverkar ambitionen väldigt många av de långsiktiga besluten vi tar rörande våra anläggningar. Strategiarbetet för hur målet ska angripas pågår just nu för fullt, både här lokalt och centralt, och resultatet av det arbetet kommer ligga till grund för de prioriteringar vi behöver göra de kommande åren. Rent konkret kan det handla om vilka pannor som kan konverteras till biobränsle och vilka investeringar det medför. Det är många olika kompetenser som deltar för att besluten ska bli så välgrundade som möjligt.

– I det lilla så handleder jag just nu ett examensarbete som ska minska vår vattenförbrukning och jag har haft inne en sommarjobbare som bland annat har tittat på vad vi skulle få ut av att sätta upp solceller på våra (väldigt stora och platta) tak.

Vad gör du helst när du är ledig?

– Helst är jag förstås med min familj och mina två små barn. Jag älskar också att åka skidor och att springa, cykla, simma och spela bollsporter med mina kompisar.

Vad är det bästa med att arbeta på E.ON?

– Det bästa är att jag får möjlighet att på ett aktivt sätt, genom mina beslut och prioriteringar, jobba med att minska vår klimatpåverkan och vår närmiljö. Sedan tycker jag att E.ON är en jättebra arbetsgivare med en bra syn på till exempel föräldraledighet. Och det finns bra förmåner.

Vad skiljer E.ON från andra arbetsplatser?

– Om jag jämför med tidigare erfarenheter så är den stora skillnaden kompetensen bland ledarna. De chefer jag har haft på E.ON har varit utsedda till chefer för att de är bra ledare. Det kanske kan tyckas självklart, men min erfarenhet är att det inte är en självklarhet på andra arbetsplatser. Det finns också en tydlig vision och en strävan att förändras till något bättre. Det är viktigt för mig att vara på en arbetsplats där man strävar efter att förbättra det man gör och hur man arbetar.

Vad inspirerar och driver dig på jobbet?

– Jag vill verkligen att mina anläggningsdelar ska fungera som de ska! Och det är kul att hela tiden tvingas lära sig nya saker för att kunna hantera de problem som uppstår. Det är inspirerande att vara med och driva och påverka frågor som leder till en konkret förbättring. I mitt jobb får jag vara med på hela resan från en idé, se hur idén utvecklas och sedan se hur idén blir en konkret förbättring i verksamheten eller en ny maskin-/processlösning.

Vad är det som gör det kul att gå till jobbet?

– Bra kollegor, intressanta utmaningar och frihet att agera inom ramen för mitt ansvar.

Känner du att du kan göra skillnad på riktigt genom ditt jobb?

– Absolut! Det jag och mina kollegor gör påverkar det ekonomiska utfallet för fjärrvärmeverket, hur omgivningen ser på oss och hur vi lyckas nå vårt mål ”Helt hundra 2025”.

Scrolla upp