Maria är ständigt på väg – inte bara mot framtidens energi och elnätsaffär, utan också för att hälsa på vänner och bekanta runtom i Sverige. Ofta samtidigt faktiskt, eftersom Maria kan sköta jobbet bra från tåget.

Maria, vad gör du på E.ON?

– Jag jobbar på E.ON Energidistribution, vilket är vår elnätsaffär. Min tjänst kallas Affärsingenjör, och just nu innebär jobbet främst att jag är affärsansvarig för kundsegmentet Datahallar. Det betyder att jag koordinerar alla datahallsförfrågningar som kommer in, projektleder större anslutningsprojekt och utvecklar både interna och externa processer för att hantera det här nya kundsegmentet. Och så jobbar jag proaktivt för att ta fram potentiella områden där vi kan ansluta större kunder i nätet.

Vad är det mest spännande projekt du gjort?

– Projekten som pågår just nu. Hantering av datacenterkunder är en jätterolig och spännande fråga! Det kräver ett väldigt flexibelt förhållningssätt från vår sida eftersom vi utmanar våra befintliga processer och tillvägagångssätt. Det gör att jag lär mig otroligt mycket, både affärstänk och om tekniken bakom lösningarna. Sedan får jag dessutom träffa väldigt spännande kunder på en helt ny, snabbt växande marknad.

Se alla lediga jobb

Se vilka möjligheter det finns på E.ON just nu. Kanske hittar just du din väg här.

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss på rekrytering.support@eon.se.

Maria Lidholm framför spegeln.

Ni har ett ambitiöst mål, ”Helt hundra 2025”, kan du berätta lite om det?

– Det innebär att 100 % av vår el och värme ska komma från förnybara och återvunna källor senast år 2025. För oss som jobbar på Energidistribution betyder det bland annat att vi behöver satsa stort på att uppgradera elnätet. Det behövs för att säkra att nätet klarar av den ökade kapacitet som krävs när både småskalig och storskalig produktion ökar och det blir fler och fler snabbladdare till elbilar, till exempel.

Hur påverkar ert mål ”Helt hundra 2025” ditt dagliga arbete?

– Det är något jag har med mig i varje nytt projekt jag påbörjar och varje beslut jag tar! Jag frågar mig hela tiden om det jag gör går i linje med vårt mål och om jag kan ändra vårt förhållningssätt för att arbeta ännu mer hållbart.

Maria Lidholm packar resväska.

Vad gör du helst när du är ledig?

– Tränar, reser och umgås med mina vänner!

Vad är det bästa med att arbeta på E.ON?

– Det är att jag får möjlighet att påverka samhällsnyttiga funktioner och är med och utvecklar hela landets hållbarhetsagenda. Det är väldigt inspirerande för mig. Jag får också ta del av en oerhörd kompetens – att arbeta med kompetenta, erfarna och drivna människor gör att man själv utvecklas enormt!

Maria Lidholm lämnar huset med resväskan.

Vad skiljer E.ON från andra arbetsplatser?

– Jag har ju inte jobbat på så många andra olika ställen under lika lång tid, men det jag hela tiden är glad över är hur inkluderande och hjälpsamma kollegor jag har här. Folk tar sig tid att hjälpa varandra och är öppna och nyfikna för nya idéer. Något som jag tycker är coolt är också vilken kompetens som finns inom företaget. Det är väldigt inspirerande att arbeta med så kunniga människor! Sedan går ju bredden och samhällsansvaret som en röd tråd igenom allt vi gör.

Känner du att du kan göra skillnad på riktigt genom ditt jobb?

– Ja, verkligen. Mycket handlar det nog om att jag arbetar inom ett nytt, växande marknadsområde som får mycket fokus och där mycket görs för första gången. Sedan tycker jag också att E.ON har en väldigt platt organisation som gör att man kan prata direkt med beslutsfattare inom företaget och på så sätt direkt förmedla sitt eget perspektiv.