Antonio älskar att driva omställningen till förnybar energi. Även hans egen energi är förnybar - vilket vi förstod när vi hälsade på honom hemma i Kungsängen. Efter att nyligen ha upptäckt landsvägscykling så har Antonio blivit helt frälst och cyklar flera mil om dagen – ibland till och med på verandan.

Antonio, vad gör du på E.ON?

– Jag jobbar som anläggningsansvarig för en del av de produktionsanläggningar för fjärrvärme som vi driver i Stockholmsområdet. Jag ser till att anläggningarna är i gott tekniskt skick och att de följer lagar och förordningar när det kommer till säkerhet och utsläpp mot miljön. Men även att det finns långsiktiga underhålls- och investeringsplaner med tillhörande budget. Det blir också en del myndighetskontakter och tillsynsbesök. Det är alltså en blandning mellan teknik, ekonomi, lite juridik och externa kontakter.

Vad är det mest spännande projekt du gjort?

– Det är utan tvekan Högbytorpsprojektet som jag är mitt uppe i just nu. Vi håller på att bygga en av världens mest moderna kretsloppsanläggningar för energiåtervinning och biogasproduktion utanför Stockholm. Jag var med och tog fram de tekniska specifikationerna och kraven för många delar av kraftvärmeverket som skulle byggas. Senare följde hela upphandlings- och utvärderingsfasen och nu håller vi på att bygga och jobbar mycket med uppföljning och koordinering mellan olika leverantörer och entreprenörer.

Se alla lediga jobb

Se vilka möjligheter det finns på E.ON just nu. Kanske hittar just du din väg här.

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss på rekrytering.support@eon.se.

Antonio tar på sig hjälmen.

Hur påverkar målet ”Helt hundra 2025” ditt dagliga arbete?

– Som ett exempel drev jag ett projekt där vi under 2016 helt fasade ut fossil eldningsolja på vår största anläggning i Stockholm. En enorm gammal oljecistern sanerades och inuti i den byggdes en ny, något mindre cistern, för förnybar bioolja. På så sätt återanvände vi den uttjänta eldningsoljecisternen som invallning och Järfälla nådde ”Helt Hundra” nio år innan det uppsatta målet!

Vad gör du helst när du är ledig?

– På fritiden försöker jag hinna träna så mycket det går. Jag har nyligen upptäckt landsvägscykling och är helt frälst. Annars så umgås jag med min familj – min flickvän och vår son på ett och ett halvt. Sedan missar aldrig en match när Napoli spelar fotboll!

Vad är det bästa med att arbeta på E.ON?

– Det finns en bra inställning till ”frihet under ansvar” här. Man tillåts både ta egna beslut och föreslå lösningar och vägval. Är man driven och visar vilja finns det dessutom många spännande projekt på gång inom bolaget, många tekniska projekt inom olika discipliner – men även projekt som omfattar smartare arbetssätt och generella underhållsstrategier, till exempel.

Antonio brygger espressio.

Vad inspirerar och driver dig på jobbet?

– Det är alltid trevligt att uppnå uppsatta mål och samtidigt känna att det vi i grunden sysslar med bidrar till en positiv utveckling för miljön och mot en hållbar framtid. Dessutom finns det stora möjligheter att komma med egna förslag, idéer och projekt för att sedan få vara med att realisera dem, vilket så klart är jätteinspirerande.

Vad är det som gör det kul att gå till jobbet?

– Att det alltid finns något spännande att göra, och att ingen dag är lik den andra. Personligen är det väldigt viktigt att ha den variationen.

”Den globala energiförsörjningen och dess påverkan på miljön är kanske en av de viktigaste frågorna för vår generation att lösa”

Antonio på väg ut med cykeln.

Känner du att du kan göra skillnad på riktigt genom ditt jobb?

– Absolut! Den globala energiförsörjningen och dess påverkan på miljön är kanske en av de viktigaste frågorna för vår generation att lösa. Genom vårt tydliga mål och de faktiska insatser och projekt som pågår, så känner jag att varje dag är ett litet, men viktigt, steg i rätt riktning.

– Det känns väldigt bra att personligen få vara med i framkanten av den här förändringen och att få vara drivande i jobbet mot ett hållbart energisystem.