Under en längre tid har han funderat på sin idé om ett system som tar tillvara överskottsenergin i städerna och gör luften lättare att andas. Nu är det äntligen dags att prova framtidens energilösning.   

Det är en något motvillig uppfinnare som tar emot på E.ONs avdelning för affärsinnovation.

– Det är för stort fokus på mig. Vi är så många som bidragit till detta, säger han. Per Rosén är teknisk specialist på E.ON. I flera månader har han och teamet jobbat med energilösningen som ska revolutionera energimarknaden och göra luften i städerna lättare att andas. Men det var Per som började fundera på idén för ett tag sedan.

Ett kärlekssystem

– Att göra av med mindre resurser är en personlig drivkraft hos mig. Det var därför jag sökte mig till energibranschen från början. Jag har jobbat med alla delar av fjärrvärme och fjärrkyla, som distributionstekniskt är förenade med tämligen stora förluster. I lokala energilösningar för enskilda fastigheter har man sedan länge balanserat och återanvänt lokala behov av värme och kyla, med hjälp av värmepumpar och kylmaskiner. Varför inte göra på samma sätt, fast i större skala?

Så Per pratade med kloka människor i sin närhet, för att lära sig mer. Sakta förvandlades idén till ett energisystem, som gör det möjligt att ge ”spegelbilden” av ditt energibehov till någon annan. Genom att återvinna, istället för att spilla ut, ska ectogrid™ minska utsläppen från förbränning och göra luften renare i städerna. Per själv kallar det ett kärlekssystem.

– Man kan säga att vi hittar par med olika konsumtionsprofiler och gifter ihop dem. Genom att låta dem dela med sig av sina ”speglade” profiler, kan man skapa väldiga värden för både miljön och ekonomin.

Luften ska vara till för människor och natur

ectogrid™ kopplar ihop byggnader med olika energibehov, så att de kan dela sitt överskott med varandra. Vill du ha kyla, tar du så mycket du har användning för från systemet och skickar tillbaka ett uppvärmt flöde till någon som behöver värme. Och omvänt. Varje fastighet har sin egen värmepump eller kylmaskin. På så sätt är systemet lokalt, samtidigt som det kan täcka in en hel stad. ectogrid™ balanserar alltid först de inkopplade fastigheternas värme- och kylaanvändning, innan något ytterligare energiflöde tillförs eller tas bort. Eftersom systemet arbetar med en låg och flexibel temperatur, kan det också användas som ett termiskt batteri där man kan lagra lokalt producerad el från till exempel solceller. Potentialen finns framförallt utomlands, menar Per.

– I länder som Indien och Kina har man enorma problem med luftföroreningar. Här finns möjligheter att byta ut de fossila bränslena. Det ligger mig nära om hjärtat. Luften ska ju vara till för människor och natur.

Vill bygga systemet ännu bättre

Hösten 2017 lanserades världens första ectogrid™ på Medicon Village Science Park i Lund. Målet är att minska mängden tillförd energi med 70 procent. När de sa ”vi kör”, upplevde Per ett genombrott. Tillsammans har de utvecklat systemet och kan äntligen prova det. Inte minst hur det ska fungera med den digitala molnlösningen ectocloud™. Den använder algoritmer och data kopplat till bland annat användare, väder, lokal energiproduktion och elbilsladdning, för att nyttja energin där den behövs som mest. Nu väntar nya utmaningar.

– Vi behöver få lärdomar av piloten, så att vi kan bygga systemet ännu bättre och få fram en standard. Det finns stora möjligheter att med ectocloud™ anpassa det ännu mer.

Den resan är Per och de andra som jobbar med ectogrid™ på nu. Klart är i alla fall att framtidens energilösning redan är här. Och energirevolutionen har bara börjat.

Namnet ectogrid™ 

Namnet är inspirerat av ektoterma, växelvarma, djur. Precis som ekoterma djur kan ectogrid™ anpassa sin temperatur efter den omgivande miljön.

Så förnyar vi Sverige

Vår vision är att all energi vi levererar ska vara förnybar eller återvunnen till 2025. Se hur långt vi har tagit oss hittills, både i Malmö och i hela Sverige.

Energilösningen för den hållbara staden

Framtidens energilösning är flexibel, kostnadseffektiv och hållbar.  

ectogrid™ på Medicon Village

Så minskar världens första ectogrid™ energianvändningen med 70 procent.