Att leva klimatsmart behöver varken vara dyrt eller komplicerat – tvärtom. I fastigheten på Östra Farmvägen 19 i Norra Sorgenfri kommer vi på E.ON i samarbete med entreprenadbolaget Cityentreprenad ta fram smarta energilösningar med innovativ teknik som gör det både enkelt och förmånligt att ha en hållbar livsstil.

Smart härodlad energi

I fastigheten kommer kraften och elen från huset. På taket sitter 270 kvadratmeter solpaneler som ger de boende 100 procent förnybar el. Till solcellerna kopplar vi också smarta solcellsbatterier. 

Själva poängen med ett batteri är att boende i stället lagrar överskottet av husets solcellsproduktion för att använda det när behovet finns, till exempel på kvällen när solen inte skiner. På så sätt blir de boende mer självförsörjande och kan använda mer av den egenproducerade, hållbara elen. 

Om det sedan produceras ännu mer el än vad som ryms i batteriet så säljs det tillbaka till elnätet och då kan till exempel grannfastigheten få ta del av den egenproducerade, hållbara elen. 

Vår vision är att våra städer i framtiden är uppkopplade och att algoritmer optimerar energianvändningen mellan fastigheter, kvarter och till slut hela städer för att minska klimat- och miljöbelastningen och skapa ett hållbart samhälle på riktigt.

Rikard Henriksson på E.ON

Molntjänsten – hjärnan i energilösningen

I huset kommer också en molntjänst finnas som ser hur mycket el huset producerar, konsumerar och lagrar – och ser till att energin används optimalt. Molnet är som en intelligent hjärna som talar om när det är bäst att själv använda elen och köra igång tvättmaskinen, diskmaskinen eller ladda elbilen – eller om det är bättre att sälja tillbaka elen till elnätet. Genom smarta algoritmer sänks energibehovet i huset och därmed minskar de boende på både koldioxidutsläppen och kostnaderna.

– Vår vision är att våra städer i framtiden är uppkopplade och att algoritmer optimerar energianvändningen mellan fastigheter, kvarter och till slut hela städer för att minska klimat- och miljöbelastningen och skapa ett hållbart samhälle på riktigt, säger Rikard Henriksson på E.ON. 

Avfall blir till ny energi

Genom att värma upp huset med energi som återvinns från de boendes eget avfall tar vi tillvara på energiresurser som annars skulle gå till spillo – vilket är smart både för plånboken och klimatet. 

En annan hållbarhetsaspekt är att huset även kommer att kopplas upp mot E.ONs system för Digital Fjärrvärme. Fjärrvärmesystemet kan liknas vid en stor termos och genom att ta vara på husets lagrade värme undviks toppar i fjärrvärmeproduktionen. Resultatet blir att utsläppen sänks utan att de boendes komfort påverkas.

Arbete pågår vid Norra Sorgenfri i Malmö, av Cityentreprenad. Foto: KBstudio Media
Arbete vid Norra Sorgenfri i Malmö av Cityentreprenad. Foto: KBstudio Media

Ladda bilen eller cykeln med naturen

Vi på E.ON vill hjälpa till i energiomställningen genom att se till helheten. En viktig del i denna omställning är att fler kan köra bil eller cykla utan några utsläpp.

För att de boende då ska ha möjligheten att bidra till detta ser vi till att laddstolpar kommer finnas på fastigheten där de boende kan ladda sin elbil eller elcykel – naturligtvis med hjälp av husets solel och batterier. 

När huset själv behöver solelen köper E.ON in förnybar el från elnätet. Varje gång bilen laddas produceras exakt samma mängd förnybar energi från sol, vind och vatten. 

Detta gör E.ON för bostadsrättsföreningen 

Vi på E.ON tar ansvaret hela vägen, från planering till investering, drift och underhåll av fastighetens hela energilösning. Vårt ansvar ligger helt enkelt i att underlätta en hållbar livsstil för de boende. Föreningen kommer att köpa alla smarta energilösningar som ett abonnemang. Det ger bostadsrättsföreningen stor framförhållning och trygghet. Föreningen kommer veta vilka kostnader de har för sina energilösningar 25 år framåt i tiden och behöver inte tänka på det.

Helhetslösningen E.ON Next

Med E.ON Next hjälper vi er att att skapa hållbara fastigheter och skräddarsy ert egna lokala energisystem.

Andra case med E.ON Next

Hyllie Terrass, Skanska

Hyllie Terrass – klimatneutrala kontor

I Malmös hållbara stadsdel Hyllie skapar vi, tillsammans med Skanska, Sveriges första klimatneutrala kontorsbyggnad med hjälp av helhetslösningen E.ON Next.

kvarteret Bilden

Bilden – klimatverifierade kontor

I ett samarbete mellan E.ON och Stena Fastigheter ska nu gamla Trikåfabriken i Malmö bli Sveriges första klimatverifierade ombyggnadsprojekt.

Hålsjögatan och Svansjögatan på Bellevue från ovan, foto Stena Fastigheter

Bellevuegården – lokalt energisystem

I miljonprogrammorådet Bellevuegården, i Malmö, satsar Stena Fastigheter på ett eget lokalt energisystem, med en omfattande energilösning från E.ON.