Sedan två år tillbaka har bostadsrättsföreningarna Annexet, Farmen, Storstugan och Volten i Täby tagit energiförsörjningen i egna händer. Tillsammans med oss äger de fjärrvärmeverket bestående av två biobränslepannor som eldas med helt förnybara bränslen, framförallt träflis. Samarbetet är unikt i sitt slag och ger inte bara de 2 619 lägenheterna i centrala Täby minskad belastning på miljön utan även lägre uppvärmningskostnader.

En bra lösning

Föreningarna hade sedan tidigare arbetat mycket med att få ner värmeförbrukningen och gick på en tioårsperiod från 45 miljoner kWh till cirka 33 miljoner kWh genom att kompletteringsisolera, byta fläktar och få en mer effektiv värmefördelning. Ändå gick var fjärde avgiftskrona till värme.

– Vi kände att vi behövde göra något för att hindra en framtida stegring av kostnaderna, berättar Lars Biertz, tidigare ordförande i Storstugan, den största av de fyra föreningarna.

Genom att gå ihop med oss gick planen i lås och idag äger bostadsrättsföreningarna 90 procent och vi de resterande 10 av det nya fjärrvärmeverket.

– Vi tycker att vi har nått en väldigt bra lösning där vi har E.ONs stora kunnande med oss i ryggen, säger Lars Biertz.

Goda resultat

Den 1 oktober 2016 startade den kommersiella driften och redan nu börjar föreningarna se goda resultat.

– Det har fungerat bra och vi är väldigt nöjda. Vi har fått tillgång till en fin anläggning med professionell drift och ledning, som leder till låga värmekostnader för vår del, säger Lars Biertz.

Bostadsrättsföreningarna fick ta emot HSB Stockholms miljöpris 2015 för initiativet att ta utökat ansvar för sin energiproduktion. Tidigare var värmeproduktionen till Täby väldigt gammaldags och fjärrvärmeverket ett av få som till stor del var fossileldat.

Positivt för miljön

Om man tittar på de 90 procent av anläggningen som föreningarna äger så har de minskat utsläppen av koldioxid med ungefär 10 000 ton per år på de 2 619 lägenheterna.

– Det är något som vi alla kan vara stolta och glada över. Inte nog med att vi har gjort något som är bra för föreningarnas plånböcker. Detta är även bra för miljön, säger Lars Biertz.

Fakta om fjärrvärmen i Täby

Fjärrvärmenätets stamnät ägs av Täby kommun och sträcker sig i dag från Roslags Näsby i söder till Arninge i norr. Vi producerar fjärrvärmen och fortsätter att bygga ut nätet tillsammans med kommunen för att möjliggöra att fler i Täby får tillgång till miljövänlig uppvärmning.

Fjärrvärmenätet kan ta tillvara solenergi men även spillvärme och restvärme från industrier och fastigheter. Täbys fjärrvärmenät kommer senast år 2027 att vara öppet för alla värmeleverantörer, vilket ger kunderna möjlighet att i konkurrens fritt välja leverantör.