apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Fallfrukt driver stadsbussar i flera kommuner

Experten Angelika Blom pekar ut fallfrukt som en biogasresurs vi kunde använda bättre.

Angelika Blom arbetar som rådgivare för biologisk återvinning på branschorganisationen Avfall Sverige. Som expert på återvinning, kompostering och rötning ser hon fallfrukt som en resurs vi skulle kunna använda bättre – även om många goda initiativ redan är igång runt om i landet.

Utgångspunkten måste alltid vara att i största möjliga mån använda den frukt vi har i våra trädgårdar. Det är en sådan lyx – jag som kommer från Norrland är inte alls van vid trädgårdar fulla med frukt, och kan tycka det är synd med äpplen och annan fallfrukt som ligger på marken och ruttnar bort.

Vi på Avfall Sverige – den svenska intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning – hjälper våra medlemmar att hantera hela avfallskedjan. Så långt det går vill vi förebygga att avfall uppstår. Återvinning är nyckeln och vi jobbar förebyggande för att kunna åstadkomma energieffektivisering.

Vi ser att hushåll och kommuner har genomgått en attitydförändring, blivit mer medvetna kring avfall och vad vi tillsammans kan göra av det. Runt om i Sverige finns det numera också många bra initiativ där restavfall, som till exempel fallfrukt, samlas in för omvandling till biogas, biogödsel eller kompost. Goda äppelår ger materialet en peak på hösten och gör det möjligt att utvinna energi ur resurser vi redan har.

Råvaran som används för biogasframställning måste vara ren, helst bör inga kvistar eller jord finnas på fallfrukten. Att göra kompost är mindre komplicerat, men de aktörer som börjat framställa biogas av fallfrukt märker att det finns potential. Biogasen kan exempelvis driva stadsbussar, vilket sker på flera håll i landet i dag.

Om du inte vet var du ska göra av den fallfrukt som du inte kan ta tillvara på, tycker jag att du ska ringa till din kommun, de flesta har numera något slags insamlingsinitiativ för fallfrukt. Om ett sådant saknas där du bor kan ditt samtal kanske så ett frö, så att fallfrukten på sikt tas om hand och tillåtas göra nytta.

 

Biogasprocessen

Enkelt uttryckt framställs biogas när avfall läggs i en rötkammare. Tillverkningstiden varierar mellan olika processtyper men är oftast 15-30 dagar. Därefter består gasen av 50-80% metan och 20-50% koldioxid samt små mängder av kvävgas, ammoniak och svavelväte. För att kunna användas som fordonsbränsle behöver gasen renas från koldioxid och andra föroreningar så att metanhalten uppgår till minst 95%. 

Var kan du lämna in frukt någonstans? Kolla på din kommuns hemsida efter återvinningscentraler eller kontakta miljö- och energiförvaltningen där du bor.

Vill du lämna fallfrukt direkt till privatperson? Besök fruktförmedlingen.

Scrolla upp