Som Sveriges största kommersiella fastighetsägare har Castellum ett stort miljöansvar. Därför låg de på oss om att ta fram en lösning med förnybar fjärrvärme till företagets fastigheter i Malmö, Norrköping och Örebro.

Castellum äger 4,4 miljoner kvadratmeter i över 600 fastigheter på 20 tillväxtorter i Sverige, vilket gör dem till ett av de största fastighetsbolagen. Sedan 2015 har de bytt vanlig fjärrvärme mot förnybar fjärrvärme för fastighetsbeståndet i Malmö. Detta för att minska sitt avtryck på miljön.

– Fjärrvärme är fortfarande bra jämfört med andra typer av energilösningar, men den stora miljöpåverkan för ett fastighetsbolag är på fjärrvärmesidan. För två år sedan stod fjärrvärme för 95 procent av våra koldioxidutsläpp. Den står fortfarande för en stor del, men andelen minskar med förnybar fjärrvärme, berättar Filip Elland på Castellum.

Tydlig hållbarhetsstrategi

Ungefär 40 procent av Europas energianvändning går till byggnader och som fastighetsägare har man ett stort ansvar i om vi ska lyckas med de globala målen. Castellum har en tydlig hållbarhetsstrategi och drev därför frågan hårt gentemot oss.

– När det gäller fastigheterna i Malmö har vi legat på och frågat efter förnybar fjärrvärme. Efter en tid fick vi möjlighet då E.ON gjorde en bränsleväxling på en anläggning, och därifrån kan vi köpa förnybar fjärrvärme, säger Filip Elland.

Vi tillhandahåller produkten förnybar fjärrvärme i både Örebro och Norrköping, så självklart har Castellum valt den till hela sitt fastighetsbestånd även där.

Ansvaret är en viktig drivkraft

– Det handlar om att vi är en stor aktör och om vi ska lyckas med klimatmålen så måste vi ta på oss ansvaret och visa vägen, att det är möjligt. För det andra är det faktiskt gynnsamt för vår affär. Vi har kunder inom allt från statliga myndigheter, näringsliv och kommersiella aktörer. Vi ser att flera stora kunder ställer krav på deras lokaler. De ska vara hållbara med låg energianvändning, förnybar energi och så vidare. Har inte vi det att erbjuda är inte vi med och spelar matchen om kunden över huvudtaget. För att nå vårt mål är det därför en förutsättning att vi driver de här frågorna. Det är viktigt både från vår sida och för kunden, säger Filip Elland.

– Vi och Castellum har samma mål, att gå mot 100 procent förnybart. Vi startade upp en ny biopanna i Malmö för att kunna göra bränslebyten i produktionen som sänker koldioxidutsläppen för kunder som köper förnybar fjärrvärme, säger Agneta Gunnarsson, kundansvarig på E.ON.

Fjärrvärme – så funkar det

I produktionen av fjärrvärme utvinner man energi ur resurser som annars skulle ha gått förlorade. Det kan till exempel vara biprodukter från skogs- och sågverksindustrin, spillvärme från industrin och avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas. Via fjärrvärmenäten kan kunder även dela med sig av energi till varandra.