Efter dyra räkningar och en inomhusmiljö som tog hårt på kyrkans reliker beslutade församlingen att det var dags för en förändring

I Sankt Laurentii kyrka är det högt i tak. Sex tusen kubikmeter har värmts av en sliten oljepanna. Det har inte varit bra.

– Vi har gjort av med 10-12 kubikmeter olja om året. Systemet har varit trögt att reglera, säger Pelle Holm, kyrkogårds- och fastighetschef i Söderköping församling.

Och det har inte bara varit dyrt och osäkert. Luftfuktigheten orsakar problem för kyrkans många medeltida inventarier. Vart tionde år har föremålen tvingats tas ner för att åtgärdas för torkskador.

Valet föll på fjärrvärme

Ett bättre klimat var en nödvändighet. Då föddes en ny idé.

– Vi hade ursprungligen tre alternativ: Oljepanna igen och det föll av miljöskäl, bergvärme och det blev för dyrt och även komplicerat av arkeologiska skäl, samt fjärrvärme.

Nya radiatorer och konvektorer har installerats för att i kyrkorummet, sakristian och på orgelläktaren fördela värmen från fjärrvärmeväxlaren. Så långt allt gott och väl. Men i Sankt Laurentii blir det ännu bättre.

Här ökar nu komforten för alla besökare, när även bänkarna värms av värmeväxlad fjärrvärme.

Sparar energi

Bänkvärmarna medför också att temperaturen i kyrkan kan differentieras.

– Tidigare har det varit 21-22°C i kyrkan för att den skulle kännas uppvärmd. Nu kan vi dra ner till 18°C och ändå öka värmekomforten.

Det ger en bättre luftfuktighet som sparar inventarierna, förklarar Tom Velander, teknisk chef på Svensk Klimatstyrning AB som svarat för klimatmätningarna och nu för projektledningen.

Ny styr- och reglerutrustning och den nya fjärrvärmeanläggningen ska framöver hålla kontroll på och svara för ett gott klimat.

– Investeringen för att förbättra kyrkan var nödvändig och den lönar sig på sikt, understryker Pelle Holm.

Så förnyar vi Sverige

Här kan du läsa mer om hur vi och några lokala hjältar förnyar Norrköping.