Under våren 2020 genomförde vi ett större elförstärkningsarbete i lokalnätet i Kungsängen i nordvästra Stockholm, trots årets utmanande omständigheter.  

– Förstärkningsarbetet i centralorten i Upplands-Bro är bara ett exempel på att trots Corona-kris så fortsätter vårt investeringsarbete i Stockholmsregionen. Det schaktas, det förläggs nya kablar, stationer byts ut runt om i samtliga våra åtta Stockholmskommuner, säger gruppchef Mikael Bohjort. 

Arbetet i kommunen har varit igång en längre tid och genomförts i olika etapper. Det utförs av bland andra Vattenfall service och Frijo. Elkablar byts ut och elstationer byggs om för att möjliggöra en spänningshöjning från 12 till 24 kilovolt. 

Investeringsplanen för lokalnät i Stockholm ligger i år på över 100 miljoner kronor, fördelat över de åtta expansiva kommunerna i norra Stockholm där E.ON har koncession.

Vi investerar i Sveriges elnät

Fler företag vill etablera sig eller expandera i städerna, fler vill kunna ladda sin elbil, producera sin egen solel och åka tåg. Det gör att efterfrågan på el ökar. Vi är igång och bygger ut och förbättrar elnätet i hela landet. Fram till 31 december 2023 investerar vi 16 miljarder kronor i ett elnät som gör det möjligt för Sverige att växa med hjälp av förnybar energi.

Person går i ställverk