Bygget av European Spallation Source (ESS) forskningsanläggning i Lund är i full gång. När anläggningen tas i drift kommer det vara ett världsledande forskningscenter för forskning inom en rad områden, som life science, materialvetenskap och energi. Anläggningen kan jämföras med ett gigantiskt mikroskop som kan studera olika typer av material för att förstå hur materialet är uppbyggt och hur det fungerar.

Men det är inte endast vetenskapen som kommer vara i fokus hos ESS. Hållbarheten är ett stort fokusområde för anläggningen och därför har man valt att samarbeta med oss på E.ON för att hitta smarta hållbara energilösningar.

– Hållbarhet är ett av ESS ledord, och vårt mål är att sätta en ny standard för stora forskningsanläggningar. Det här avtalet är ett viktigt steg för att uppfylla detta mål och E.ON, som också hjälpt oss att utveckla vår energihanteringslösning, kommer att vara en utmärkt partner för ESS i vår strävan att bli en av de mest miljömässigt hållbara forskningsanläggningarna i världen, säger John Womersley, ESS Director General.

Återvinna överskottsenergi

Partnerskapet mellan ESS och E.ON innebär att vi tillsammans kommer att verka för att möjliggöra och utveckla resurseffektiva sätt att återvinna överskottsenergin från ESS anläggning. I samband med kylningsprocessen av bland annat den supraledande delen av forskningsanläggningens accelerator kommer stora mängder överskottsenergi att produceras. Överskottet från ESS motsvarar cirka 20 procent av uppvärmningen av Lund som sker med fjärrvärme. Med hjälp av vår innovation ectogrid kommer man kunna ta tillvara på spillvärme från anläggningen och skicka den vidare för att exempelvis värma upp bostäder istället för att spillvärmen försvinner ut i tomma intet.

Illustration av forskningsanläggningen ESS i Lund.

Samarbete, innovation och hållbarhet

En av anledningarna till att ESS valde att samarbeta med bland annat oss på E.ON gällande energilösningar var dels den gemensamma strävan mot ett mer hållbart samhälle, men också tack vare innovationerna vi kan erbjuda.

– En stor del av den värme som kommer att transporteras från anläggningen har en lägre temperatur än vad som vanligtvis skickas ut i fjärrvärmenätet, att få upp temperaturen kräver i sin tur energi och det blir nästan kontraproduktivt att skicka värmen vidare. Men tack vare E.ONs lösning ectogrid™ kommer vi runt det problemet, säger Kent Hedin, Head of Conventional Facilities på ESS.

ectogrid™ skapar nya möjligheter

Innovation ectogrid™ gör det möjligt genom att koppla ihop byggnader med olika energibehov, vilket betyder att man kan utnyttja varandras restenergi. När en användare ansluter sig till systemet kan man få både värme och kyla i samma nät. Det betyder att energipriset blir lägre än vad de traditionella lösningarna på marknaden kan erbjuda.

Då utnyttjas den redan befintliga energin på ett optimalt sätt innan ny energi tillförs till området. På så sätt kommer ectogrid att förändra synsättet på hur energi hanteras i samhället.

– ESS och E.ONs lösning på energiåtervinningen är ett exempel på hur hållbara städer ska utvecklas. Detta är ett lysande exempel på vår ambition att erbjuda 100 procent förnybar eller återvunnen energi och att ingen energi ska gå till spillo, säger Marc Hoffmann, Sverigechef på E.ON.

Illustration av forskningsanläggningen ESS i Lund.

ectogrid™

Det är dags att börja dela energi – för en hållbar stad. Dela ditt överskott eller använd någon annans.