Foto: ESS

När forskningsanläggningen ESS står klar kommer anläggningen generera överskottsvärme. Istället för att låta värmen försvinna ut i atmosfären kommer den att återvinnas, huvudsakligen som fjärrvärme. Som en av ESS olika energilösningar har vi på E.ON tagit fram ectogridTM – en lösning som tar tillvara på och återanvänder en del av spillvärmen i anläggningens kontors- och verkstadsbyggnader, ESS Campus.

Bygget av forskningsanläggningen ESS i Lund är i full gång. När anläggningen tas i drift kommer det vara en världsledande forskningsanläggning för forskning inom en rad områden, som life science, materialvetenskap och energi. Anläggningen kan jämföras med ett gigantiskt mikroskop där forskare kan studera olika typer av material för att förstå hur materialet är uppbyggt och hur det fungerar.

Men det är inte endast vetenskapen som kommer vara i fokus på forskningsanläggningen. Hållbarheten är ett stort fokusområde för ESS och därför har man valt att samarbeta med bland annat oss på E.ON för att hitta smarta hållbara energilösningar.

En av anledningarna till att ESS valde att samarbeta med bland annat oss gällande energilösningar var dels vår gemensamma strävan mot ett mer hållbart samhälle, men också tack vare våra innovationer.

– Att ESS blir energieffektiv och en av de mest hållbara forskningsanläggningarna i världen är kärnan i vår hållbarhetsvision. Valet av ett innovativt energikoncept som ectogridTM till ESS Campus är helt i linje med detta., säger Kent Hedin, Head of Conventional Facilities på ESS.

Illustration av forskningsanläggningen ESS i Lund med ESS Campus i förgrunden, bild Henning Larsen Architects/COBE/SLA
Bild: Henning Larsen Architects/COBE/SLA

Vi har flera projekt av den här typen under uppbyggnad

Vår innovation ectogridTM gör det möjligt genom att koppla ihop byggnader med olika energibehov, vilket betyder att man kan utnyttja varandras överskottsenergi. När en användare ansluter sig till systemet kan man få både värme och kyla i samma nät och energipriset blir lägre än vad de traditionella lösningarna på marknaden kan erbjuda.

Även om ESS fortfarande är under uppbyggnad har man redan nu börjat testa ectogridsystemet i mindre skala.

– Anläggningen kommer att omfatta ett stort campus som består av kontor, laboratorium och verkstäder som vi nu har börjat värma upp med överskottsvärme från anläggningen genom ett ectogridsystem. Hela ESS beräknas vara klart till 2025 och kommer då att ha ett mycket stort behov av kyla som genererar stora volymer överskottsvärme, en del av dessa så låga som 16 grader. Överskottsvärmen ska återvinnas och tanken är att om några år via annan partner förse Lund med värme från anläggningen och samtidigt att genom ectogrid-teknologin dela viss överskottsvärme och -kyla mellan ESS egna byggnader, säger Sonny Strömberg, Affärsområdesansvarig Fastighet på E.ON.

Men det är inte endast i Lund som ectogridTM utvecklas just nu.

– Vi har flera projekt under uppbyggnad i Sverige, men även i Tyskland, Storbritannien och Italien, säger Sonny Strömberg.

Genom att utnyttja den redan befintliga energin på ett optimalt sätt innan ny energi tillförs till området, kan vi på E.ON förändra synsättet på hur energi hanteras i samhället. Vilket ligger helt i linje med vår ambition att erbjuda 100 procent förnybar eller återvunnen energi och att ingen energi ska gå till spillo.

ectogrid™

Det är dags att börja dela energi – för en hållbar stad. Dela ditt överskott eller använd någon annans.