Sedan senhösten 2020 arbetar vi på E.ON med ett av våra största projekt någonsin. Cirka en miljon av våra svenska kunder ska få en ny smart elmätare installerad i hemmet. Förändringen kommer att innebära ett flertal fördelar, på både kort och lång sikt.

De nya mätarna är utrustade med en så kallad HAN-port (Home Area Network), vilket gör det möjligt för våra kunder att följa sin elförbrukning i realtid. De som har solceller på fastigheten kan dessutom enkelt läsa av hur mycket dessa producerar.

En annan viktig fördel är att vi på E.ON kommer kunna hantera strömavbrott på ett betydligt bättre och snabbare sätt.

Med den nya mätaren kommer vi upptäcka ett strömavbrott sekunder efter att det har inträffat, vilket gör att vi kan agera mycket snabbare än idag. Vi kommer dessutom kunna se om det är ett enskilt avbrott eller om exempelvis ett helt kvarter är utan ström.

Robert Tretinjak, programchef för mätarbytesprogrammet
Smart elmätare, monterad. Foto: Christian Andersson

Banar väg för det smarta hemmet

De nya mätarna medför alltså flera fördelar i samma stund som de installeras. Men det finns även andra, mer långsiktiga värden. Mätarna är nämligen integrerade med den toppmoderna kommunikationstekniken NB IoT (Narrowband Internet of Things), som är en del av morgondagens 5G-tekniker. Teknologin är framtagen för olika typer av sensorer som med fördel kan användas vid bland annat el-, gas- och vattenmätning. Tack vare att NB IoT är en del av den framtida 5G-standarden har vi ”framtidssäkrat” de nya mätarna, som vi planerar att använda till minst år 2035.

Installation av smart elmätare

Kunden i fokus

Mätarbytet handlar dock inte bara om ny teknik. En minst lika viktig del i arbetet är att ge kunderna en så bra upplevelse som möjligt. 

Det mest positiva av allt är att jag inte märkte någon skillnad. Och det är faktiskt det som är ett av målen – en sömlös upplevelse för kunden. Vi i teamet har lagt mycket tid och kraft på att skapa en genomtänkt kundresa. Vi vet också sedan tidigare att de flesta inte har något behov av det smarta hemmet ännu. Man vill ha sin el och slippa överraskningar. Det ska liksom bara funka – och det har vi sett till att det kommer göra.

Charlotte Bjurup är gruppchef inom mätarbytesprogrammet och har själv fått den nya mätaren installerad i sitt hem.

1 000 mätare om dagen

Sedan den 30 november 2020 byter vi ut cirka 1 000 elmätare om dagen. Projektet beräknas pågå till slutet av december 2024, då vi räknar med att en miljon nya mätare har installerats.

Smart elmätare i låda

När är det din tur att byta?

Alla elmätare i Sverige ska bytas ut innan 2025. Är du kund hos oss, kontaktar vi dig när det är dags. Läs mer om hur bytet går till.

Fler innovationsprojekt som vi arbetar med

Här får hundarna gott om överskottsenergi – spill från glassfabrik värmer djursjukhus

Med E.ON ectogrid™ balanseras energiflöden både inom och mellan fastigheter, på ett sätt som ger stora fördelar för såväl planet som plånbok. Potentialen i lösningen är enorm.

Ånga från hål i golvet

Underjordiskt projekt med utomjordisk potential

Storskalig värmeproduktion helt utan förbränning. Genom att borra så djupt som 7 km ner i jorden, är det möjligt. DjupGeo är Sveriges första djupgeotermiska anläggning och en potentiell game changer.

Skylt som visar 5 MW ledigt 19-23

”Som Airbnb för eleffekt”

Elnäten har inte alltid kapacitet nog att klara av behovet av elöverföring. SWITCH bygger på handel av eleffekt, vilket frigör utrymme i elnätet. Det är en banbrytande lösning på kapacitetsbristen.