Västra hamnen i Malmö fortsätter att växa och utvecklas. Nu satsar E.ON 55 miljoner kronor på att förbättra elleveransen och öka kapaciteten till områdets tusentals kunder. 

Med den nya stationen får vi en bättre arbetsmiljö för E.ONs personal – och en framtidssäkrad elleverans till våra kunder.

Peter Hjalmar, regionchef E.ON

Med fler bostäder, butiker och företag i Västra hamnen ställs ökade krav på elleverans och kapacitet. Därför satsar E.ON 55 miljoner kronor och förstärker den befintliga transformatorstationen med nya transformatorer, nytt ställverk och ny utrustning för styrning och övervakning. 

– Att bygga en ny anläggning inuti en existerande, som dessutom är i full drift, innebär minutiös planering och att varje utrymme utnyttjas på centimetern, säger E.ONs regionchef Peter Hjalmar. 

Arbetet har pågått sedan hösten 2020 och ska vara klart i september. 

– Med den nya stationen får vi en bättre arbetsmiljö för E.ONs personal – och en framtidssäkrad elleverans till våra kunder, avslutar Peter.

Vi investerar i Sveriges elnät

Fler företag vill etablera sig eller expandera i städerna, fler vill kunna ladda sin elbil, producera sin egen solel och åka tåg. Det gör att efterfrågan på el ökar. Vi är igång och bygger ut och förbättrar elnätet i hela landet. Fram till 31 december 2023 investerar vi 16 miljarder kronor i ett elnät som gör det möjligt för Sverige att växa med hjälp av förnybar energi.

Person går i ställverk