Omkring var fjärde människa på jorden saknar elektricitet. Att inte ha tillgång till elektricitet är i sig en fattigdomsfälla eftersom en stor del av hushållets resurser då går till bränsle till ljus och matlagning. Dessutom är användningen av bränslen som fotogen, trä och kol både mer hälsofarlig och sämre för miljön.

Svårt att läsa läxorna

De flesta av de som saknar elektricitet idag är ungdomar och barn i Afrika och Asien. Bristen på tillgång till ljus är enligt föräldrar och lärare ett av de största hindren för att barnen ska kunna prestera bra i skolan, eftersom det är mycket svårt att studera hemma i mörkret om kvällarna. Det behövs allt från läkare till lärare, men utan möjlighet till läxläsning är det svårt att uppnå när få kan gå vidare till högre utbildning.

Solenergilampor är lösningen

GIVEWATTS är en organisation som med hjälp av skänkta pengar köper in solenergilampor i bland annat Kenya och Tanzania för att underlätta studier för barn och ungdomar. Lamporna distribueras sedan till hushållen genom att barnen lånar hem dem. Familjen kan sedan köpa ut lampan med tillhörande solpanel på avbetalning, oftast under tre till tolv månader.

För varje lampa som säljs kan skolan köpa in en ny lampa. På detta sätt kan en familj spara nästan 700 kronor om året jämfört med att köpa fotogen. Man har också sett att 25-50 procent av barnen har förbättrat sina studieresultat efter bara ett halvår.

"Visionen är att alla människor, oavsett var de bor, ska ha tillgång till ren och hållbar energi"

I samarbete med projektet GIVEWATTS har vi under flera år bidragit till att fler skolbarn kan läsa läxorna. Under 2017 skänkte vi totalt 260 000 kronor, vilket motsvarar 520 solenergilampor till familjer som annars har fotogenlampa eller öppen eld som enda ljus när solen gått ner.