Innovation | Gröna tak som isolerar och kyler - E.ON
apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Gröna tak som isolerar och kyler

Mindre buller, minskat behov av kylning och uppvärmning – med växter på taken går det att spara energi och få en vackrare närmiljö.

Fler och fler vill bo i storstäder, i och med detta byggs det allt tätare. För att behålla grönskan, ökar intresset för att anlägga växter på taken. I och med klimatförändringarna blir det än viktigare med växter och blad. Ett tak på tio kvadratmeter kan binda lika mycket koldioxid som ett träd.

Beroende på väder kan gröna tak även fungera energisparande för fastigheter. På sommaren absorberar växterna värmen från solstrålarna, vilket minskar energiförbrukningen från klimatanläggningar. På våra nordliga breddgrader blir energibesparingen inte så stor, men det finns flera andra fördelar med de gröna taken. Den biologiska mångfalden ökar, taken håller längre och det blir grönt och fint i staden.

I ekostaden Augustenborg i Malmö arbetar Klara Asp, trädgårdsmästare på Scandinavian Green Roof Institute. Med en hel botanisk trädgård på de kommunala byggnaderna har stadsdelen över 9000 kvadratmeter grönska.

Vilka takväxter passar bäst i vårt svenska klimat? 

– Olika sedumarter, mossa och torktåliga ängsväxter så som blåklint, vallmo, gräslök, blåeld, kungsmynta (oregano), smultron med mera trivs väldigt bra.
 

Färre översvämningar

Energi sparas också genom att taken inte slits och påverkas av temperaturvariationer och solens strålar – livslängden kan öka med upp till 50 procent. Ytterligare en vinst är att gröna tak hanterar stora mängder regnvatten – växterna suger upp vattnet och resten lagras i jorden och avdunstar. Därmed minskar risken för översvämningar.

– Det är inte bara mängden regnvatten som minskas av gröna tak. Vattnet rinner också i ett jämnare flöde, vilket gör att reningsverken kan slippa peakar vid stora regnmängder. Våra mätningar visar att våra tak minskar regnvattnet med 50 procent.

Ytterligare en bonuseffekt för bullriga stadsmiljöer är takens ljudisolerande effekt, med växter på taket kan bullernivåerna inomhus sjunka med tre till åtta decibel.

Greenhouse Augustenborg

Grönt hemma

Vill man själv anlägga ett grönt tak är det vanligt att köpa mattor av sedum – växter ur fetknoppssläktet. Här listar Green Roof Institute några återförsäljare  där du kan läsa mer.

Saknar man ett eget tak att anlägga växter på kan man själv sätta upp en grön vägg på sin balkong eller i sin trädgård.

– Det är enkelt att klä en vägg utomhus. Utöver att bidra till en grönare stad lockar man även till sig pollinatorer som humlor och fjärilar. Du kan själv göra ett hemmabygge genom att ställa upp lastpallar mot en vägg, och odla i dem, tipsar Klara Asp.

Det ingår en del skötsel av ett grönt tak, men oftast inte mer än att man klarar det själv. Det är olika mycket arbete beroende på vilket typ av tak du har. Så kallade intensiva gröna tak med tjocka växtbäddar – takterasser med buskar, rabatter och gräsmattor – kan till exempel behöva ses över en gång i veckan under sommaren. Ett sedumtak, å andra sidan, kräver ans och gödsling en till två gånger om året. Bevattning krävs bara vid extrem värme under lång tid.

Är du nyfiken på att anlägga ett eget grönt tak, eller läsa mer om Augustenborg i Malmö kan du besöka Scandinavian Green Roof Institute.  

Scrolla upp