Elnät | Helikoptrar stormsäkrar med laser och motorsågar - E.ON
apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Helikoptrar stormsäkrar med laser och motorsågar

Helikoptrar stormsäkrar med laser och motorsågar

Nu inleder E.ON Energidistribution arbetet med en helt ny metod för att minska antalet träd som faller över elledningarna i de svenska skogarna. Ledningarnas omgivning laserscannas i ett första skede med hjälp av helikopter. Därefter får träd i riskzonen sina toppar kapade av en specialdesignad motorsåg som monterats på helikoptern.

Arbetet inleddes under vintern 2014. 8 000 kilometer elledningar som förser svenska konsumenter med el ska totalt säkras. Tidigare års stormar då nedfallna träd rasat över elledningar har orsakat långa elavbrott och lett till ekonomiska konsekvenser för både företag och privatpersoner.

Nollvision

– Vi på E.ON har en nollvision på avbrott orsakade av träd i regionnätet, och för att uppnå det måste vi förbättra vårt förebyggande arbete, säger Henrik Staffansson, underhållschef på E.ON Energidistribution.

Stora resurser har satsats på att ta fram nya tekniker och metoder för att underhålla skogarna och på så vis minimera riskerna för att de faller över elledningarna under en storm. En beståndsdel i detta arbete är det flygande hjälpmedel som utrustats med en laserscanner och motorsåg som ska kapa trädtopparna från luften.

– Genom att först laserscanna ledningsgatorna får vi detaljerad information om trädens position och hur höga de är. Med dessa värden kan vi räkna ut vilka träd som ligger i farozonen för att falla på ledningarna, säger Jonas Nilsson på E.ON Energidistribution.

Minimerar skador

Tidigare har trädröjning från marknivå varit det enda alternativet för att säkra elledningarna. Något som dels inneburit att hela trädet fått avverkas, dels att marken tagit skada av röjningsmaskinerna.
– Nu kommer vi att satsa på att kapa endast trädtopparna exakt så mycket så att risken elimineras, också det från helikopter, säger Jonas Nilsson.

En öppen dialog med berörda markägare och skogsbolag är i full gång, det är trots allt deras träd. En positiv faktor för dem är dels att färre träd måste avverkas helt. Men också att förutsättningarna för att bedriva aktivt skogsbruk i ledningsgatorna förbättras:
– Skogsrester och sly kan säljas till biobränsleproduktion, säger Jonas Nilsson.

 

Scrolla upp