Den 27 oktober meddelade Svenska kraftnät tillsammans med statsministern och energiministern att de lämnat ansökan till Energimarknadsinspektionen om att avsätta 55 mdkr från det senaste årets så kallade flaskhalsintäkter, för att kompensera elkonsumenter för höga elpriser i elområde 3 och 4. Stödet ska gälla både privatkunder och företag och baseras på elförbrukning under perioden oktober 2021 till september 2022.

Energimarknadsinspektionen beslutade att godkänna ansökan den 17 november, med ett tillägg om att det ska finnas ett tak för hur stor utbetalning man kan få utan att lämna in en ansökan.

Den 30 november kom beskedet att utbetalningen ska göras i två steg och att hushållen är först ut. Försäkringskassan har fått uppdraget att hantera utbetalningen och den ska ske automatiskt, det vill säga elkunderna ska inte behöva ansöka om stödet.

När och hur betalas mitt högkostnadsskydd ut?

Det finns ännu inget exakt datum för när pengarna ska börja betalas ut, men planen är att de ska nå hushållen från och med februari 2023. Vår kundservice kan inte svara på frågor kring utbetalningen.

Läs mer om högkostnadsskyddet hos Svenska kraftnät och på regeringens hemsida.

Räkna ut ditt högkostnadsskydd

• SE4: 0,79 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

• SE3: 0,5 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

• SE1 och SE2: Stöd utgår inte eftersom medelpriset inte har nått upp till det nationella referenspriset

Se upp för bedrägeriförsök

Observera att vi på E.ON inte kommer att kontakta dig och be om bankuppgifter, att logga in eller lämna ut personliga koder med anledning av elprisstödet. Var alltid vaksam vid användning av BankID. Om du misstänker bedrägeri, avsluta samtalet och kontakta polisen.

Viktigt att fortsätta sänka förbrukningen

Vi på E.ON är positiva till alla förslag som gör det bättre för våra kunder och vår ståndpunkt är att det är viktigt att det genomförs snabbt och tillräckligt träffsäkert för att göra skillnad för kunderna i södra Sverige.

Förhoppningen är att den föreslagna ersättningsmodellen inte ska stimulera till ökad elanvändning. I den energisituation vi nu befinner oss i är det fortsatt viktigt att vi alla hjälps åt för att hålla nere förbrukningen.

Vanliga frågor och svar om högkostnadsskyddet

 • Vem kan få ta del av högkostnadsskyddet?

  Alla elanvändare, både privatkunder och företag, som har ett abonnemang i elprisområde 3 och 4 ska vara inkluderade i högkostnadsskyddet.

 • Varför omfattas bara elområde 3 och 4 av högkostnadsskyddet?

  Stödet berör endast elkunder i södra Sverige eftersom det är där som medelpriset per kWh har varit särskilt högt under den berörda perioden oktober 2021–september 2022.

 • Behöver jag som kund göra något för att få ta del av högkostnadsskyddet?

  Du behöver inte ansöka om högkostnadsskyddet. I dagsläget finns inga beslut kring exakt när utbetalningen ska ske, men regeringens avsikt är att pengarna ska nå hushållen från och med februari 2023.

 • Kan jag få högkostnadsskydd utan eget elnätsavtal?

  För att få högkostnadsskydd måste du ha ett eget avtal med ett elnätsbolag. I annat fall, om du till exempel bor i en bostadsrätt där föreningen står för elnätsavtalet, får du inte stöd direkt. Den som normalt vidarefakturerar el kan dock välja att föra stödet vidare.

Se din förbrukning

På Mitt E.ON och i appen hittar du all information du behöver om ditt avtal. Se hur din förbrukning sett ut det senaste året, vilket elprisområde du tillhör och mycket mer.