Fjärrkyla | HSB har vridit bekvämligheten till max - E.ON
apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

HSB har vridit bekvämligheten till max och utsläppen till noll

Bostadskooperationen HSB håller en hög miljöprofil och var tidigt ute med att göra aktiva miljöval kring sin energi. Redan för flera år sedan valde de till exempel el producerad genom vindkraft och E.ON levererar nu cirka 45 GWh om året till dem.

Av samma hållbara anledning har HSB också anslutit sina fastigheter i Malmö till fjärrvärmenätet, överallt där det varit möjligt. Totalt köper HSB:s föreningar i Malmö runt 350 GWh fjärrvärme per år, varav 5,5 GWh fjärrvärme om året går till Turning Torso i Västra Hamnen i Malmö.

– Området är del av ett LIP*-projekt för hållbara hem. Vårt markavtal byggde alltså på 100 procent förnybar energi. Målet är att den totala energiförbrukningen inte ska överstiga 105 kWh per kvadratmeter och år, säger Ingvar Nohlin, projektledare på HSB Turning Torso.

Bekymmersfritt och hållbart på samma gång

Husets höga boendestandard, men begränsade möjligheter att vädra, gjorde att HSB också valde att installera fjärrkyla i Malmös främsta landmärke. Årsförbrukningen beräknas ligga på cirka 700 MWh.

Såväl fjärrvärmen som fjärrkylan produceras genom solfångare och akviferer med hjälp av en värmepump och distribueras ut i den 190 meter höga byggkonstruktionen.

– Vi förde tidigt en diskussion med E.ON om de praktiska aspekterna av distributionen. I princip har ett fjärrvärmenät ställts på högkant. Det var en teknisk utmaning, men vi löste den, säger Ingvar Nohlin.

*Lokala investeringsprogrammet

 

Scrolla upp