Hyllie Terrass är projektet där Skanska i samarbete med E.ON har antagit utmaningen att nå klimatneutralitet och bygga den första kontorsfastigheten som certifieras enligt Sweden Green Building Councils (SGBC) NollCO2-certifiering.

Kontorshuset omfattar 12 våningsplan och cirka 14 000 kvadratmeter. Fastigheten är belägen i Malmös mest hållbara stadsdel, Hyllie, och beräknas vara inflyttningsklar våren 2023.

Framtidsäkrad byggnad

All energi som försörjer Hyllie Terrass (el, värme och kyla) kommer att vara 100 % förnybar och nästan all energi kommer dessutom att vara lokalt producerad. Vi har gått ännu längre genom att även tillämpa additionellt förnybar energi som innebär att E.ON tillför lika mycket förnybar energi i det totala systemet som Hyllie Terrass tar ut. Att lagra och dela energi, och att använda energin där den gör som mest klimatnytta har också varit en viktig innovation.

Hyllie Terrass kommer att vara uppkopplad mot E.ONs molnbaserade tjänst och programvaran ska samla in data om fastighetens beteende. Datan kombineras sedan med bland annat prognoser om väder, termisk tröghet och tillgång till förnybar el. På så sätt ska el och värme användas när och där den behövs mest. Med hjälp av AI-funktioner kommer energilösningens klimatnytta hela tiden att förbättras.

E.ON tar stafettpinnen  

Sverige ska ha netto-nollutsläpp av växthusgaser 2045. För att klara detta måste Sveriges totala nettoutsläpp reduceras till noll från dagens 52 miljoner ton*. Detta ska ske samtidigt som Sverige växer. 2025 beräknas vi vara 11 miljoner invånare. Det innebär hundratusentals nya bostäder, mer infrastruktur, fler offentliga lokaler och mer energi- och resursåtgång.

– E.ON agerar kraftfullt i energiomställningen, där klimatneutrala energilösningar är en självklarhet och utvecklingen av klimatpositiva lösningar blir allt vanligare, säger Rikard Henriksson, försäljningschef på E.ON i Malmö.

Satsar på klimatcertifiering

Med NollCO2-certifieringen av Hyllie Terrass vill vi ta initiativ att testa nya vägar. Energilösningens utformning är en central del i att återbetala den klimatskuld som uppstår under byggnadens livstid och har därför utvecklats i nära samarbete med Skanska. Lösningen bygger på förnybar, lokal, digital och delad energi.

Att kunna redovisa energilösningens klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv har också varit avgörande för att kunna certifiera. E.ON har därför arbetat med att miljövarudeklarera hela energilösningen och använt det internationella EPD-systemet (Environmental Product Declaration) för en trovärdig och transparent redovisning.

– För att klara denna tuffa certifiering krävs ett helhetstänk där alla inblandade aktörer samarbetar för att minimera byggnadens klimatavtryck från början till slut, säger Rikard Henriksson.

Hållbarhet i alla detaljer

Pre-certifiering är erhållen och samarbetet fortsätter med att skapa en fastighet som har netto-noll klimatpåverkan – i allt från materialtillverkning till användning och demontering.

Hållbarhet genomsyrar allt, från den gröna betongstommen till de gröna terrasserna. Utöver NollCO2-certifieringen kommer Hyllie Terrass att hållbarhetscertifieras enligt SGBC:s system LEED samt hälsocertifieras enligt WELL.

Fakta om E.ON Next-lösningen för Hyllie Terrass

E.ON Next förser Hyllie Terrass med värme och kyla från det lokala fjärrvärme- och fjärrkylanätet. Fjärrvärmen är additionellt förnybar och fjärrkylan produceras med förnybar el med ursprungsgarantier. På taket kommer solcellspaneler som är tillverkade med låga CO2-utsläpp att placeras, och elen från dem kommer både användas inom byggnaden och kunna lagras i batterier. När batterierna är fulladdade säljs överskottselen ut till elnätet, där grannarna kan ta del av elen. När elen från solcellerna inte räcker till förses Hyllie Terras med förnybar el märkt med Bra Mijöval.

För Hyllie Terrass har vi lagt fokus på att hitta en extra hållbar lösning och alla beräkningar för klimatnyttan sker enligt Swedish Green Building Councils manual för NollCO2-certifiering.

 

*Källa SCB

E.ON Next

Helhetslösningen som gör det lätt att bygga hållbart.