Hur gör man för att få en byggnad att nå klimatneutralitet? Tillsammans med Skanska tog E.ON fram en smart och flexibel helhetslösning för kontorsfastigheten Hyllie Terrass. Flera olika lösningar och pusselbitar bidrog tillsammans till att minska avtrycket. 

Satsningen på Sveriges första klimatneutrala kontorsbyggnad, Skanskas Hyllie terrass, är i full gång och pre-certifiering är erhållen från Sweden Green Building Council (SGBC) enligt deras NollCO2-certifiering. 

Smarta byggstenar - frekvensreglering och lokal balansering

Tekniken bakom frekvensreglering har funnits tillgänglig för elproducenter, men har nu öppnats upp för elkonsumenter. I framtiden behöver bostadshus bli mer aktiva. Då kommer fastighetsägarna att sälja den typ av tjänster som normalt bara energibolag gör. Vi vill visa med projektet att det går redan idag. I praktiken innebär det att när frekvensen når under ett visst gränsvärde bidrar batterierna med en del av det tillskott som behövs i nätet för stunden. Om frekvensen stiger för mycket kan batterierna istället laddas med energi från elnätet. Tester som har gjorts visar att genom att sälja flexibel effektreserv till Svenska kraftnät kan fastighetsägare i snitt sänka återbetalningstiden för batteriet i fastigheten med upp 30 procent. 

Med lokal balansering så är det en smart styrning som ser till att kundens solcellsproducerade energi och lagringsmöjlighet används på bästa sätt. Energilösningen innebär att Hyllie Terrass får möjlighet att lagra energi, vilket ger kapade effekttoppar och högre självförsörjandegrad. Men den ser också till att det ett finns ett samspel mellan fastigheten och elnätet. Batteriet fylls på av energi från elnätet när tillgången är stor och töms när tillgången på energi är liten. Genom att samspela med elnätet bidrar i det här fallet Hyllie Terrass till att import av fossil energi till Sverige kan minskas.   

Det klimatsmarta kontoret – så funkar det

All energi som försörjer Hyllie Terrass (el, värme och kyla) kommer att vara 100% förnybar och nästan all energi kommer dessutom att vara lokalt producerad. Vi har gått ännu längre genom att även tillämpa additionellt förnybar energi som innebär att E.ON tillför lika mycket förnybar energi i det totala systemet som Hyllie Terrass tar ut. Att lagra och dela energi, och att använda energin där den gör som mest klimatnytta har också varit en viktig innovation. 

Hyllie Terrass kommer att vara uppkopplad mot E.ONs molnbaserade tjänst och programvaran ska samla in data om fastighetens beteende. Datan kombineras sedan med bland annat prognoser om väder, termisk tröghet och tillgång till förnybar el. På så sätt ska el och värme användas när och där den behövs mest. Med hjälp av AI-funktioner kommer energilösningens klimatnytta hela tiden att förbättras. 

Skanska Hyllie Terass, visualisering av terass
Kontorshuset omfattar 12 våningsplan och cirka 14 000 kvadratmeter. Fastigheten är belägen i Malmös mest hållbara stadsdel, Hyllie, och beräknas vara inflyttningsklar våren 2023.

Omställningsresan har startat. Vi på E.ON är redo.

Sverige ska ha netto-nollutsläpp av växthusgaser 2045. För att klara detta måste Sveriges totala nettoutsläpp reduceras till noll från dagens 52 miljoner ton*. Detta ska ske samtidigt som Sverige växer. 2025 beräknas vi vara 11 miljoner invånare. Det innebär hundratusentals nya bostäder, mer infrastruktur, fler offentliga lokaler och mer energi- och resursåtgång. 

Satsar på klimatcertifiering

När Hyllie Terrass står klar kommer byggnadens klimatskuld att ligga på 6 miljoner ton CO2. Med NollCO2-certifieringen av Hyllie Terrass vill vi tillsammans med Skanska ta initiativ att testa nya vägar. Energilösningens utformning är en central del i att återbetala den klimatskuld som uppstår under byggnadens livstid och har därför utvecklats i nära samarbete med Skanska. Att kunna redovisa energilösningens klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv har också varit avgörande för att kunna certifiera. E.ON har därför arbetat med att miljövarudeklarera energilösningen och använt det internationella EPD-systemet (Environmental Product Declaration) för en trovärdig och transparent redovisning. För att klara denna tuffa certifiering krävs ett helhetstänk där alla inblandade aktörer samarbetar för att minimera byggnadens klimatavtryck från början till slut.

E.ON Next – en helhetslösning med olika delar

E.ON förser Hyllie Terrass med värme och kyla från det lokala fjärrvärme- och fjärrkylanätet. Fjärrvärmen är additionellt förnybar och fjärrkylan produceras med förnybar el med ursprungsgarantier. På taket kommer solcellspaneler som är tillverkade med låga CO2-utsläpp att placeras, och elen från dem kommer både användas inom byggnaden och kunna lagras i batterier. När batterierna är fulladdade säljs överskottselen ut till elnätet, där grannarna kan ta del av elen. När elen från solcellerna inte räcker till förses Hyllie Terrass med förnybar el märkt med Bra Miljöval. 

För Hyllie Terrass har vi lagt fokus på att hitta en extra hållbar lösning och alla beräkningar för klimatnyttan sker enligt Swedish Green Building Councils manual för NollCO2-certifiering. 

*Källa SCB

Illustration över Malmö

Hållbarhet på E.ON

Ett av våra mål är att all energi vi levererar ska vara förnybar eller återvunnen till 2025. Se hur långt vi har tagit oss hittills, både i Malmö och i hela Sverige. 

Möt vår energiexpert

Martin Zander, energiexpert Region Syd 

“Jag brinner för att hjälpa företag att ställa om och minska sin energianvändning. Både för lönsamheten och hållbarhetens skull. Bland annat har vi minskat energiförbrukningen med 25 % på en 16 000 kvadratmeter stor klinik på Malmö sjukhus. Vill du veta mer?

På E.ON finns många energiexperter redo att hjälpa dig och ditt företag att ställa om.”

Energiexpert Martin Zander

Andra case med E.ON Next

kvarteret Bilden

Bilden – klimatverifierade kontor

Gamla Trikåfabriken i Malmö blir Sveriges första klimatverifierade ombyggnadsprojekt, i ett samarbete mellan E.ON och Stena Fastigheter.

Hållbart boende i Fastighet i Norra Sorgenfri

Norra Sorgenfri – hållbart boende

I Norra Sorgenfri, Malmö, tar vi, i samarbete med Cityentreprenad fram smarta energilösningar med innovativ teknik som gör det enkelt och förmånligt att leva hållbart.

Hålsjögatan och Svansjögatan på Bellevue från ovan, foto Stena Fastigheter

Bellevuegården – lokalt energisystem

I miljonprogrammorådet Bellevuegården, i Malmö, satsar Stena Fastigheter på ett eget lokalt energisystem, med en omfattande energilösning från E.ON.

Helhetslösningen E.ON Next

Med E.ON Next hjälper vi er att att skapa hållbara fastigheter och skräddarsy ert egna lokala energisystem.