Satsningen på Sveriges första klimatneutrala kontorsbyggnad, Skanskas Hyllie terrass, är i full gångoch pre-certifiering är erhållen från Sweden Green Building Council (SGBC) enligt deras NollCO2-certifiering.

Men hur kan en byggnad nå klimatneutralitet? Ja, bakom det står flera lösningar som tillsammans bidrar till att reglera avtrycket och två av lösningarna stavas lokal balansering och frekvensreglering.

Tekniken bakom frekvensreglering har funnits tillgänglig för elproducenter, men har nu öppnats upp för elkonsumenter. I framtiden behöver bostadshus bli mer aktiva. Då kommer fastighetsägarna att sälja den typ av tjänster som normalt bara energibolag gör. Vi vill visa med projektet att det går redan idag. I praktiken innebär det att när frekvensen når under ett visst gränsvärde bidrar batterierna med en del av det tillskott som behövs i nätet för stunden. Om frekvensen stiger för mycket kan batterierna istället laddas med energi från elnätet. 

Tester som har gjorts visar att genom att sälja flexibel effektreserv till Svenska kraftnät kan fastighetsägare i snitt sänka återbetalningstiden för batteriet i fastigheten med upp 30 procent.

När det kommer till lokal balansering så är det en smart styrning som ser till att kundens solcellsproducerade energi och lagringsmöjlighet används på smartast möjliga vis. Energilösningen innebär att Hyllie Terrass får möjlighet att lagra energi, vilket ger kapade effekttoppar och högre självförsörjandegrad. Men den ser också till att det ett finns ett samspel mellan fastigheten och elnätet. Batteriet fylls på av energi från elnätet när tillgången är stor och töms när tillgången på energi är liten. Genom att samspela med elnätet bidrar i det här fallet Hyllie Terrass till att import av fossil energi till Sverige kan minskas.  

E.ON agerar kraftfullt i energiomställningen, där klimatneutrala energilösningar är en självklarhet och utvecklingen av klimatpositiva lösningar blir allt vanligare.

Rikard Henriksson, försäljningschef på E.ON i Malmö

Framtidssäkrad byggnad

All energi som försörjer Hyllie Terrass (el, värme och kyla) kommer att vara 100% förnybar och nästan all energi kommer dessutom att vara lokalt producerad. Vi har gått ännu längre genom att även tillämpa additionellt förnybar energi som innebär att E.ON tillför lika mycket förnybar energi i det totala systemet som Hyllie Terrass tar ut. Att lagra och dela energi, och att använda energin där den gör som mest klimatnytta har också varit en viktig innovation.

Hyllie Terrass kommer att vara uppkopplad mot E.ONs molnbaserade tjänst och programvaran ska samla in data om fastighetens beteende. Datan kombineras sedan med bland annat prognoser om väder, termisk tröghet och tillgång till förnybar el. På så sätt ska el och värme användas när och där den behövs mest. Med hjälp av AI-funktioner kommer energilösningens klimatnytta hela tiden att förbättras.

Skanska Hyllie Terass, visualisering av terass
Skanska Hyllie Terass, visualisering av terass

E.ON tar stafettpinnen  

Sverige ska ha netto-nollutsläpp av växthusgaser 2045. För att klara detta måste Sveriges totala nettoutsläpp reduceras till noll från dagens 52 miljoner ton*. Detta ska ske samtidigt som Sverige växer. 2025 beräknas vi vara 11 miljoner invånare. Det innebär hundratusentals nya bostäder, mer infrastruktur, fler offentliga lokaler och mer energi- och resursåtgång.

– E.ON agerar kraftfullt i energiomställningen, där klimatneutrala energilösningar är en självklarhet och utvecklingen av klimatpositiva lösningar blir allt vanligare, säger Rikard Henriksson, försäljningschef på E.ON i Malmö.

Satsar på klimatcertifiering

När Hyllie Terrass står klar kommer byggnadens klimatskuld att ligga på 6 miljoner ton CO2. Med NollCO2-certifieringen av Hyllie Terrass vill vi tillsammans med Skanska ta initiativ att testa nya vägar. Energilösningens utformning är en central del i att återbetala den klimatskuld som uppstår under byggnadens livstid och har därför utvecklats i nära samarbete med Skanska. 

Att kunna redovisa energilösningens klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv har också varit avgörande för att kunna certifiera. E.ON har därför arbetat med att miljövarudeklarera energilösningen och använt det internationella EPD-systemet (Environmental Product Declaration) för en trovärdig och transparent redovisning.

– För att klara denna tuffa certifiering krävs ett helhetstänk där alla inblandade aktörer samarbetar för att minimera byggnadens klimatavtryck från början till slut, säger Rikard Henriksson.

Kontorshuset omfattar 12 våningsplan och cirka 14 000 kvadratmeter. Fastigheten är belägen i Malmös mest hållbara stadsdel, Hyllie, och beräknas vara inflyttningsklar våren 2023.

Fakta om E.ON Next-lösningen för Hyllie Terrass

E.ON förser Hyllie Terrass med värme och kyla från det lokala fjärrvärme- och fjärrkylanätet. Fjärrvärmen är additionellt förnybar och fjärrkylan produceras med förnybar el med ursprungsgarantier. På taket kommer solcellspaneler som är tillverkade med låga CO2-utsläpp att placeras, och elen från dem kommer både användas inom byggnaden och kunna lagras i batterier. När batterierna är fulladdade säljs överskottselen ut till elnätet, där grannarna kan ta del av elen. När elen från solcellerna inte räcker till förses Hyllie Terrass med förnybar el märkt med Bra Miljöval.

För Hyllie Terrass har vi lagt fokus på att hitta en extra hållbar lösning och alla beräkningar för klimatnyttan sker enligt Swedish Green Building Councils manual för NollCO2-certifiering.

*Källa SCB

E.ON Next

Helhetslösningen som gör det lätt att bygga hållbart.

Illustration över Malmö

Hållbarhet på E.ON

Ett av våra mål är att all energi vi levererar ska vara förnybar eller återvunnen till 2025. Se hur långt vi har tagit oss hittills, både i Malmö och i hela Sverige.